Uczniowie Klasy 4 i 7a biorą udział w całorocznym projekcie wymiany kartek z rówieśnikami w języku angielskim.

Partnerami wymiany pocztówkowej dla klasy 4 są: Maja, Wojtek, Nicola, Mateusz, Amelia, Szymon, Ola, Szymon, Dawid, Łukasz, Radek, Krystian, Łukasz i Natalia – uczniowie klasy 4a
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tuszymie.
Chętni uczniowie klasy 7a współpracują z Natalią, Natalią, Julią, Julią, Jakubem, Bartkiem, Wiktorią, Anią, Adrianem, Piotrkiem – z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Neo Montessori School w Myślenicach.
W październiku tematem przewodnim wymiany korespondencji na lekcji języka angielskiego była introduction – czyli krótkie przedstawienie siebie, ulubionych form spędzania czasu, ulubionych zabaw, potraw itp. Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem podeszli do projektu, którego głównym celem jest doskonalenie umiejętności pisania krótkich tekstów w języku angielskim na etapie szkoły podstawowej.

Cel łączy się również z jednym z kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych.

Wymiana pocztówek uczy cierpliwości, zwracania się z szacunkiem od adresata, a także odpowiedzialności w kontaktach z innymi.

Wymianę korespondencji koordynują p. M. Radzyniak i p. J. Kostecka.

Skip to content