Wycieczka do Warszawy i w Bieszczdy

dofinansowana w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. Poznaj Polskę.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

W ramach „Poznaj Polskę” nasza szkoła otrzymała dofinansowanie do wycieczki do Warszawy, na którą  w dniach 21. 09 – 22. 09. 2023 r. pojedzie 40 uczniów z klas: 5, 6, 7 i 8.

W ramach „Poznaj Polskę” nasza szkoła otrzymała dofinansowanie do wycieczki w Bieszczady, na którą  w dniu 29. 09 pojedzie 35 uczniów z klas: 1, 2, 3 i 4.

,,Tak pięknie przywitał nas warszawski dzień ” – wycieczka do Warszawy

W dniach 21-22 września uczniowie klas od V do VIII wraz z opiekunami wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy. Była ona współfinansowana z programu Poznaj Polskę.

W planie wycieczki uwzględniono najbardziej znane miejsca w stolicy, muzea  i centra naukowe.

W Warszawie przywitała nas piękna, letnia pogoda. Uczniowie w Centrum Nauki Kopernik mogli poszerzyć swoją wiedzę z wielu przedmiotów biorąc udział w eksperymentach, oglądając eksponaty i uczestnicząc w pokazach. Zabawy  i zadziwienia było co niemiara.

Potem pod opieką przewodnika wybraliśmy się na długi spacer po Warszawie . Nie zabrakło barwnych opowieści o królach, zamku, wybuchu wojny, akcjach Małego Sabotażu, księdzu Twardowskim, Marii Skłodowskiej-Curie  i Fryderyku Chopinie. W stolicy szukaliśmy śladów naszego wielkiego kompozytora i polskiej noblistki. Byliśmy pod pomnikiem Kopernika, widzieliśmy Uniwersytet Warszawski, Belweder, Grób Nieznanego Żołnierza, Plac Piłsudskiego, Pomnik Małego Powstańca, Syrenkę,  liczne warszawskie kościoły i również liczne nowoczesne wieżowce.

Wędrowaliśmy ulicami stolicy, mając w pamięci, że są to miejsca uświęcone krwią tych, którzy za Ojczyznę oddali życie, a całe  miasto  odbudowano po wojnie staraniem  Polaków.

Muzeum Powstania Warszawskiego, to pomnik pamięci dla wszystkich powstańców . Mogliśmy tam usłyszeć bijące serce powstania, obejrzeć zdjęcia  i przedmioty z czasów wojny. Widzieliśmy barykady i kanały, którymi powstańcy się przemieszczali, oglądaliśmy broń z tego okresu, mundury, słuchaliśmy powstańczych opowieści i uczyliśmy się, czym jest szacunek dla bohaterów i historii. Do domów przywieźliśmy ze sobą kalendarium powstania, które będzie nam przypominało każdy powstańczy dzień.

Kolejnym punktem naszej wyprawy były Powązki Wojskowe. Tam pokłoniliśmy się naszym bohaterom: Zośce, Rudemu i Alkowi, Aleksandrowi Kamińskiemu, który opisał ich wojenne losy, autorowi pięknej poezji – Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu,  a także wielu innym żołnierzom i powstańcom. Przystawaliśmy w chwilach zadumy nad grobami wielu znanych nam aktorów, sportowców czy pisarzy. Byliśmy również w Kwaterze na Łączce, gdzie spoczywają Żołnierze Wyklęci. Tam dowiedzieliśmy się, że  ciał wielu z nich – chociażby Rotmistrza Pileckiego, Łukasza Cieplińskiego i innych  jeszcze nie odnaleziono.

Następnie zwiedzaliśmy Łazienki Królewskie i ponieważ był to piątek, a nie czwartek – nie byliśmy zaproszeni na obiad. Mimo tego wizyta w Pałacu  na Wyspie bardzo nam się spodobała. Ze ścian patrzyły na nas historyczne postacie, podziwialiśmy piękne posągi i sale zamkowe, słuchaliśmy opowieści o królu Stanisławie Auguście Poniatowskim i patriotach, którzy chcieli ocalić Polskę przed upadkiem.

W programie wycieczki mieliśmy również podróż metrem, która okazała się niezwykle szybka. Na Nowym Świecie zjedliśmy  tradycyjny domowy obiad,  a  w McDonald’s mniej tradycyjną kolację.

Pełni nowych wrażeń wróciliśmy do domów. Ta wyprawa do stolicy na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach.

 

Marta Fołta

Skip to content