ROK SZKOLNY 2023/2024

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9.30-11.35 8.30-11.10 9.30- 12.00 10.20-12.25

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

 

Biblioteka szkolna zaprasza chętnych uczniów klas  2-3 i 4 do udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczym

 

Cele:

-kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,

-promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej

 

Przebieg konkursu:

Szkolny Konkurs Czytelniczy odbywać będzie się w kategoriach: klasy 2, 3 i 4

 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie w bibliotece szkolnej do 09.03.2019r, przeczytanie wskazanego tekstu o wiośnie oraz dopisanie zakończenia. Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej w terminie w/w.

Dla laureatów czekają nagrody.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

 

„Książka i możliwość czytania to jeden z największych

cudów naszej cywilizacji”.

Maria Dąbrowska

 

          Dnia 04.02.2019 r. w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy I.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, pani bibliotekarz przeprowadziła z uczniami pogadankę na temat książek, przedstawiła uczniom rolę biblioteki szkolnej i wyjaśniła kilka pojęć z nią związanych. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę, a także w jaki sposób funkcjonuje biblioteka, jakiego regulaminu należy przestrzegać oraz w jaki sposób można wypożyczyć wybraną książkę

Młodzi czytelnicy, mieli również okazję wykonać samodzielnie zakładki do książek. Następnie uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki,

Nasi nowi czytelnicy otrzymali zakładki i dyplomy  pasowania na czytelnika.

    Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypada na 29 września (sobota).

To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Czytanie im na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku.
Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci
i młodzieży.

Z tej okazji w  naszej Szkole zorganizowana została akcja głośnego czytania dla uczniów całej społeczności edukacji wczesnoszkolnej oraz grup przedszkolnych.

Celem akcji było promowanie głośnego czytania dzieciom oraz kształtowanie wśród uczniów postawy czytelniczej. Nauczyciele czytali uczniom klas młodszych utwory Janiny Porazińskiej, Janusza Korczaka, Wandy Chotomskiej,  Czesława Janczarskiego i Adama Bohdaja i Jakowa Tajca, tym samym zachęcając dzieci do lektury ulubionych książek.

Było też głośne czytanie przedszkolakom, ale tym razem to uczniowie z Klubu Czytelniczego oraz Samorządu uczniowskiego odwiedzili przedszkolaków w ich grupach i tam im czytali bajeczki. Dzień głośnego czytania upłynął w miłej i radosnej atmosferze, dzieci z zaciekawieniem wysłuchały wszystkich tekstów czytanych, a czytających nagrodziły gromkimi brawami.

Istotny jest również fakt, iż nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej znając potrzeby czytelnicze naszych uczniów, każdego dnia prowadzą zajęcia oparte o głośne czytanie. Nauczyciele mają nadzieję, że ta akcja zachęci uczniów i ich rodziców do częstego wspólnego czytania

Elżbieta Mirek – Banaś

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PRZYGOTOWANIA DO „TYGODNIA BIBLIOTEK”

 

Uczniowie muszą pragnąć stać się czytelnikami, nie dlatego, że ktoś inny tego chce,
ale dlatego, że pozwolono im dostrzec korzyści płynące z czytania.
Muszą pojąć jaką wartość ma czytanie.
To się nie dzieje bez wysiłku.
Uczniów trzeba poprowadzić.

(Kelly Gallagher)

 

W związku ze zbliżającym się Tygodniem Bibliotek i w naszej bibliotece zostały zaplanowane działania promujące czytelnictwo:

 

Klasy Planowane działania Termin;
3-4 latki Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Jarosławiu  
„0” Zajęcia czytelnicze

8-15.05.2018r

 

1

 

 

Konkurs plastyczny „Ilustracja do mojej ulubionej książki” 8-11.05.2018r

 

2 i 3

 

Uczniowie wypożyczają 5 książek. Po przeczytaniu oddają głosy na najciekawszą z nich.

8-15.05.2018r

 

 

4a i 4b

 

Uczniowie wypożyczają  5 tekstów przygotowanych przez organizatorów konkursu. Po przeczytaniu piszą recenzję trzech wybranych utworów. 8-15.05.2018r

5 i 6

 

 

Uczniowie samodzielnie piszą bajkę, opowiadanie lub wiersz na wylosowany przez siebie temat.

(Tematy do wylosowanie w bibliotece szkolnej)

8-15 05.2018r

 

7 – 3 gim

 

Konkurs czytelniczy „Z jakiej książki pochodzi ten fragment?”. Codziennie w różnych miejscach w szkole pojawiać się będą fragmenty utworów literackich. Kto pierwszy odnajdzie i odgadnie wszystkie – wygrywa.

8-15.05.2018r

 

 

Wszyscy uczniowie

 

Konkurs na plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo.

Prace indywidualne, format A3, technika dowolna.

08.-15.05.2018r

 

Wszyscy uczniowie, którzy włączą się w działania związane z Tygodniem Bibliotek wezmą udział w losowaniu nagród. Oficjalne zakończenie działań przypada 15.05.2018r., wtedy to Pani Dyrektor rozda nagrody w każdej kategorii konkursu. Będzie to dzień, w którym uczniowie oddziału „0”  zaprezentują swoje prace wykonywane podczas zajęć czytelniczych a uczniowie klas IV i V wystawią przedstawienie na motywach jednej z lektur.

Szczegółowe informacje zainteresowani uczniowie otrzymają u pani Magdy Piliszko i Elżbiety Mirek-Banaś.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Dnia 15.03. 2018 r. w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy I.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, pani bibliotekarz przeprowadziła z uczniami pogadankę na temat książek, przedstawiła uczniom rolę biblioteki szkolnej i wyjaśniła kilka pojęć z nią związanych. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę, a także w jaki sposób funkcjonuje biblioteka, jakiego regulaminu należy przestrzegać oraz w jaki sposób można wypożyczyć wybraną książkę

Młodzi czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki,

Nasi nowi czytelnicy otrzymali dyplomy pasowania na czytelnika i zakładki do książek.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

Elżbieta Mirek-Banaś

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Skip to content