We wrześniu na świetlicy odbywały się zajęcia kreatywne na których uczniowie świetnie bawili się konstruując różne modele, np. żyroskop, rower, wiatrak i inne modele – własnego pomysłu. Do budowy wykorzystali sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości – Fizyczne konstrukcje STEAM – światło i energia słoneczna. Podczas projektowania omawiane były zagadnienia dotyczące światła i energii.

Nasza Szkoła przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości.

O programie:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.  Zakupiony sprzęt obejmuje m.in.:

  • Drukarka 3D;
  • Zestawy doświadczalne z zakresu chemii, biologii, geografii i fizyki;
  • Roboty;
  • Aparat fotograficzny z wyposażeniem.

Pomoce te zostaną wykorzystane podczas zajęć rozwijających zainteresowania naszych uczniów.

Wymagania programu – Laboratoria Przyszłości – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Koordynator projektu:
Justyna Dzień, Agnieszka Cużytek

Skip to content