KARTA ZGŁOSZENIA WYCHOWANKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (KARTA-ZGLOSZENIA-WYCHOWANKA-DO-SWIETLICY-SZKOLNEJ (5))

Statut Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim

 
                 KURSY AUTOBUSU SZKOLNEGO 2022/2023   KURSY AUTOBUSU SZKOLNEGO 
 
GODZINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI 2022/2023    Dyżury konsultacyjne nauczycieli 2022-23
 
DNI DODATKOWO WOLNE ROK SZKOLNY 2022/2023  Dni dodatkowo wolne 2022-23
 
PODIAŁ GODZIN 2022/2023  plan lekcji 2022-23
 
 
 
 
 
 
Skip to content