,,Niebo jest dla tych, którzy są tak prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca”.

Tymi słowami- ,,Listu do dzieci” Ojca Świętego Jana Pawła II uczniowie naszej szkoły- 18 maja 2023 roku w kolejną rocznicę urodzin Świętego uczcili pamięć Papieża Polaka. Zaprezentowali pełen wspomnień i wzruszeń montaż słowno – muzyczny pt.:,,Niebieskie okno” nawiązujący do spełnienia papieskiej obietnicy, czyli do tego, że Jan Paweł II czuwa nad nami, spogląda na nas z niebieskiego okna i nam błogosławi.

Na zakończenie uroczystości uczniowie z klasy ,,0” złożyli kwiaty i znicze

pod pomnikiem Jana Pawła II.

B. Jagielik- Waleszczyńska

Skip to content