Każdego roku podczas ferii zimowych Państwowa Inspekcja Sanitarna przystępuje do realizacji akcji zimowej pn. ,,Bezpieczne ferie”.

Akcja kierowana jest do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Przedsięwzięcie służy zapewnieniu jej adresatom bezpiecznego i zdrowego wypoczynku w okresie zimowym.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie tegoroczna akcja ukierunkowana jest przede wszystkim na profilaktykę zakażeń koronawirusem. Podczas działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych na półkoloniach edukatorzy będą zwracali uwagę na potrzebę zachowania dystansu społecznego, przestrzegania zasad higieny osobistej (częste, prawidłowe mycie rąk i ich dezynfekcja). Przypominać będą również o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstw Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022, przejdź

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-zimowego-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-szkolnym-20212022

Materiały:

Bezpieczne_ferie_-_kilka_ważnych_informacji

Bezpieczne_ferie_-_Zadania_dla_mądrej_główki

,,IDZIE_ZIMA_-_SENIORZE_PAMIĘTAJ_O_ZASADACH(1)

Bezpieczne-ferie-1

Bezpieczne-ferie-2

Jak_zapobiegać_odmrożeniom

Bezpieczne_ferie,_-_wolne_od_używek

 

 

Skip to content