,, Potokiem płynie szkolne życie,

dobrze czy źle, Wy zawsze z nami.

Chcemy Wam dzisiaj wyznać skrycie:

bardzo cenimy Was, kochani!”

W czwartek 13 października cała społeczność szkolna zebrała się na uroczystym apelu z okazji Dnia Nauczyciela.

Uczciliśmy w ten sposób święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych wszystkich, którzy szkoły prowadzą i nadzorują.

Na początku apelu  Pani Dyrektor- Iwona Lenar, odczytała zebranym życzenia, które przekazał wszystkim pracownikom szkoły  i uczniom Wójt Gminy Pawłosiów – Pan Mariusz Reń.

Następnie miało miejsce wręczenie Nagród Dyrektora Szkoły za całokształt pracy dydaktyczno- wychowawczej iopiekuńczej. Wyróżnionym nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Pani Dyrektor życzyła dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Uczniowie wdzięczność dla nauczycieli i pracowników szkoły wyrazili poprzez program artystyczny, w którym licznie wzięli udział.

Zebrani mogli posłuchać wierszy skierowanych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, obejrzeć humorystyczne scenki z pokoju nauczycielskiego oraz wysłuchać piosenek o pracy i różnych obowiązkach nauczyciela. Zaprezentowany przez uczniów niezbędnik albo zestaw podręczny dla uczących wzbudził aplauz widowni, a nauczyciele już planują jego  zakup.

Dowiedzieliśmy się również, że nasza szkoła jest bardzo rozśpiewana, uczniowie i nauczyciele  mają wiele talentów,  a wiedza jest najpiękniejszym darem.

                                                                                                                                              Marta Fołta

Skip to content