REGULAMIN

I Międzyszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek

 

 

ORGANIZATORZY I CEL PRZEGLĄDU

 1. Organizatorem przeglądu jest Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim.
 2. Celem konkursu jest:

– popularyzacja tradycyjnych, staropolskich kolęd i pastorałek, w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,

– promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

– promowanie młodych talentów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG I Przeglądu Kolęd i Pastorałek

 1. W konkursie mogą brać udział soliści – reprezentanci szkół Gminy Pawłosiów
 2. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach wiekowych:

– uczniowie szkół podstawowych (klasy 1- 3)

– uczniowie szkół podstawowych (klasy 4- 6)

-uczniowie szkół podstawowych (klasy 7- 8)

 1. Szkoły zgłaszające podopiecznych prosimy o wytypowanie maksymalnie 3 osób z danej

kategorii wiekowej.

 1. Solistom nie mogą towarzyszyć chórki.
 2. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania:

– Kolędy i pastorałki staropolskiej

 lub

 – jednej kolędy tradycyjnej

 1. Kolędy muszą być starannie dobrane pod względem tekstów.
 2. Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym nagranym bez śpiewanej linii melodycznej na płycie CD lub pendrive.
 3. Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie uczestników przyjmując następujące kryteria oceny:

– warunki głosowe,

– muzykalność,

– dobór repertuaru,

– interpretacja,

– dykcja,

– ogólny wyraz artystyczny.

 1. Karty zgłoszeń ( załącznik nr 1 do regulaminu) należy przesłać na :

– adres mailowy: zscieszacin@interia.pl

– dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2020r.

 1. Przesłuchania odbędą się na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim, w czwartek 30 I 2020 r. od godz. 10.00. Osoby poniżej 18 roku życia prosimy o przybycie z opiekunami ze szkół lub rodzicami.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu, po obradach Jury.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 2. Fundatorem nagród są: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Cieszacinie Wielkim
 3. O kolejności występów decydują organizatorzy.
 4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie oraz innych mediach reklamujących imprezę.
 5. Rezygnacja z występu podczas koncertu jest równoznaczna z dyskwalifikacją.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnego kontaktu z uczestnikami w celach promocyjnych.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, nagród i terminów z przyczyn niezależnych od organizatorów.
 8. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystego finału I Międzyszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek 30.01.2020r

Regulamin został przygotowany przez Szkołę Podstawową w Cieszacinie Wielkim.

 

 

 

 

Kontakt do organizatorów:

Szkoła Podstawowa

 1. Ignacego Łukasiewicza

Cieszacin Wielki 201

37-500 Jarosław

tel: (16) 621 90 93

fax: (16) 621 90 93

e-mail: zscieszacin@interia.pl

 

 

 

Skip to content