W ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pawłosiów”, 17 uczniów naszej szkoły, którzy w roku szkolnym 2016/2017 wykazali się wysokimi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem zostało objętych systemem stypendialnym.

Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów dla 5 absolwentów gimnazjum  odbyło się 21 lipca 2017 r. w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Pawłosiowie, natomiast 15 września br. z rąk Mariusza Reń – Wójta Gminy Pawłosiów swoje dyplomy odebrało pozostałych 12 nagrodzonych uczniów szkół podstawowych oraz klas I-II gimnazjum z terenu Gminy Pawłosiów.

Wszyscy wyróżnieni uczniowie wysłuchali wielu ciepłych słów z ust gospodarza gminy, który podkreślił, że  celem przyznanego stypendium jest  nie tylko wyróżnienie i uhonorowanie  najzdolniejszych uczniów, ale także motywowanie ich do dalszego zdobywania wiedzy oraz  rozwijania pasji i zainteresowań.

Skip to content