OGŁOSZENIE

DYREKTOR  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W CIESZACINIE WIELKIM

ogłasza nabór

 

do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, klasy I

na rok szkolny 2018/2019

 

 

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły  obowiązani są złożyć w terminie od 16.02.2018r.-16.03. 2018r. wypełniony

                            Wniosek zgłoszenia dziecka

 

 

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły:

REKRUTACJA  (Wniosek do kl.1) (Wniosek do oddz.przedsz..) (Wniosek do punktu przedszkolnego )

 

Skip to content