W bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie, nad którą patronat objęła Para Prezydencka. W tym roku Pani Dyrektor odczytała nowelę Marii Konopnickiej pt. „Nasza szkapa”.

      Narodowe Czytanie to akcja, która organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Pierwszą lekturą, którą czytała wspólnie cała Polska był utwór Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”. W 2013 roku odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, następnie „Lalki” Bolesława Prusa, „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza oraz w ubiegłym roku „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Pani Dyrektor nie zapomniała również o naszych najmłodszych podopiecznych, którzy także włączyli się w akcję Narodowego Czytania. Dzieci wysłuchały różnych utworów literackich dostosowanych do ich wieku i możliwości.

Każda taka inicjatywa ma ogromne znaczenie w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia.

 

Skip to content