10 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Gminne Święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji zaszczycili nas swoją obecnością: Wójt Gminy Pawłosiów pan Mariusz Reń wraz z Sekretarzem Gminy panią Joanną Tomaszewską oraz kierownikami wydziałów, Ks. dziekan Jan Jagustyn, ks. proboszcz parafii w Wierzbnej Wiesław Dziwik, proboszcz parafii w Cieszacinie Wielkim Jacek Czerkas, przewodnicząca Rady Gminy Pawłosiów pani Marta Sumińska wraz z radnymi gminy, komendant Policji  w Jarosławiu  inspektor Henryk Moskwa, komendant PSP mł. brygadier Krzysztof Kowal,  z-ca dowódcy JW 3957 Jarosław mjr Wojciech Drapała, dyrektorzy i  kierownicy szkół   z terenu Gminy, komendanci i naczelnicy jednostek OSP, sołtysi i przewodniczące KGW   z terenu Gminy Pawłosiów, rada sołecka wsi Cieszacin Wielki, zarząd Rady Rodziców, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie Gminy, delegacje pocztów  sztandarowych szkół i jednostek OSP Gminy Pawłosiów.

Po uroczystej koncelebrowanej  mszy świętej, orszak  uroczyście przemaszerował do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Akademii przygotowanej przez uczniów i nauczycieli przyświecało hasło: „Wolność pod polskim niebem”. W montażu słowno- muzycznym przewijały się słowa: patriotyzm, ojczyzna, niepodległość– tak ważne dla każdego Polaka. Święta narodowe bowiem, takie jak to,  mają na celu pobudzić świadomość narodową w każdym dziecku, choćby najmłodszym rodaku naszej Ojczyzny.

Mamy nadzieję, że cel został osiągnięty, a inscenizacje, wiersze i pieśni na długo zapadną w pamięć  naszych Uczniów, Rodziców i Szanownych Gości.

Skip to content