Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka.
Z niecierpliwością dziecko czeka każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej.

18 października 2018r., w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni Wójt Gminy Pawłosiów – Pan Mariusz Reń, Dyrekcja Szkoły Podstawowej – Panie Iwona Lenar oraz Jolanta Cwynar, rodzice uczniów, wychowawcy klas wraz z uczniami Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

Uroczystość pasowania uczniów klasy I rozpoczęła się oficjalnym powitaniem zaproszonych gości oraz samych bohaterów tejże uroczystości przez Panią Dyrektor. Ciepłych słów nie szczędził pierwszoklasistom również Wójt Gminy Pawłosiów. Część artystyczna przygotowana przez pierwszaków miała formę egzaminu, który zdali uczniowie przed widownią. Wykazali się oni nabytą wiedzą, umiejętnościami recytatorskimi, muzycznymi i tanecznymi. Dzieci złożyły  przed sztandarem szkoły uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor tradycyjnie ołówkiem pasowała każdego ucznia. Bohaterzy uroczystości z rąk Wójta Gminy otrzymali prezenty. Rodzicie obdarowała nowych uczniów kuferkami pierwszoklasisty, natomiast Pani vice Dyrektor wręczyła legitymacje szkolne i dyplomy. Nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć z rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Po części oficjalnej w sali lekcyjnej rodzice przygotowali dla uczniów słodki poczęstunek.

Pasowanie na ucznia to podniosła chwila, która pozwala dziecku zrozumieć,
że chodzenie do szkoły jest nie tylko obowiązkiem, ale i przywilejem i stanowi istotny element życia człowieka.

Elżbieta Mirek-Banaś

Skip to content