W dniu  17 października 2017 r.  w Szkole Podstawowej w Cieszacinie Wielkim  uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli   w święcie ,,Pasowania na ucznia ”, stając się członkami szkolnej społeczności. W uroczystości uczestniczył wójt gminy Pawłosiów – Pan Mariusz Reń.  Dzieci pod opieką swojej wychowawczyni  pani  Iwony Tomaszewskiej  zaprezentowały  ciekawą część artystyczną, którą oglądali rodzice, nauczyciele oraz starsi koledzy i koleżanki. Następnie zebrani na uroczystości mieli okazję wysłuchać ślubowania pierwszoklasistów, którzy przyrzekali„być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą…”Aktu pasowania na ucznia dokonała Pani Iwona Lenar- dyrektor Szkoły Podstawowej   w Cieszacinie Wielkim i ta chwila została uwieczniona na pamiątkowych fotografiach, legitymacje szkolne wręczyła Pani Jolanta Cwynar – wice dyrektor szkoły. Piękne prezenty uczniom wręczył  Pan wójt – Mariusz Reń .Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie otrzymali upominki  od rodziców. Następnie rodzice, goście i pierwszoklasiści uczestniczyli we wspólnym klasowym spotkaniu, na którym nie zabrakło słodkości dla najmłodszych.

Bo w naszej szkole jak w dobrym kinie

szybko, ciekawie upływa czas

Bo nasza szkoła z radości słynie

My ja kochamy, a ona nas…”

 

 

 

 

 

Iwona Tomaszewska

Skip to content