W czwartek , 17 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim odbyło się pasowanie na ucznia klasy I.  W uroczystości udział wzięli: Pan Wójt Mariusz Reń, V-ce-Przewodnicząca Rady Gminy Pani Łucja Kasperska, Pani Dyrektor Iwona Lenar, Pani V-ce -Dyrektor Jolanta Cwynar, Proboszcz Parafii Ks. Jacek Czerkas, Rodzice, Nauczyciele oraz Społeczność Uczniowska naszej szkoły. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, matematyczne, polonistyczne oraz zaśpiewali piosenki po angielsku.  Wykazali się również znajomością zasad ruchu drogowego i  potrzebą dbania o   środowisko naturalne.   Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się do dbania o dobre imię szkoły, do miłości dla  swojej Ojczyzny, bycia dobrym kolegą i szanowania nauczycieli i rodziców.

Po ślubowaniu Pani Dyrektor symbolicznym dotknięciem ołówka dokonała Pasowania na uczniów 19 pierwszoklasistów. Pan Wójt Mariusz Reń złożył dzieciom życzenia i wręczył im upominki. Również Dyrekcja szkoły obdarowała pierwszoklasistów pamiątkami, a także pierwszym  dokumentem – legitymacją szkolną.

Skip to content