Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim ogłasza rekrutację kandydatów do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka zobowiązani są złożyć  w terminie 03.02.2020r. – 20.03.2020r. wypełniony wniosek.

Wniosek przyjęcia kandydata oraz regulamin rekrutacji można pobrać ze strony internetowej szkoły www.spcieszacin.pl  ( w dokumentach)  lub w sekretariacie szkoły.

Skip to content