OGŁOSZENIE

DYREKTOR  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. I. Łukasiewicza

W CIESZACINIE WIELKIM

na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Pawłosiów Nr 00050.3.2024

z dnia 26.01.2024r.

ogłasza nabór do: 

Punktu Przedszkolnego

Oddziałów Przedszkolnych

oraz klasy I

na rok szkolny 2024/2025

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły lub przedszkola  proszeni są o  złożenie

w terminie

od 01.02.2024r.-22.03.2024r.

wypełnionych

wniosków zgłoszenia dziecka.

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły, u wychowawców grup przedszkolnych  lub ze strony internetowej szkoły   www.spcieszacin.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek-punkt przedszkolny

Wniosek-4-latki

Wniosek-5-latki

Karta kontynuacji

Wniosek-zerówka

Wniosek-kl I

Regulamin rekrutacji

Zarządzenie rekrutacji

Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora24

 

Skip to content