OGŁOSZENIE

DYREKTOR  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. I. Łukasiewicza

W CIESZACINIE WIELKIM

ogłasza nabór do: 

Punktu Przedszkolnego

Oddziałów Przedszkolnych

oraz klasy I

na rok szkolny 2023/2024

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły  proszeni są o  złożenie w terminie

od 03.02.2023r.-17.03. 2023r.

wypełnionych

wniosków zgłoszenia dziecka.

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły, u wychowawców grup przedszkolnych  lub ze strony internetowej szkoły   www.spcieszacin.pl

 

OGŁOSZENIE

Wniosek-punkt przedszkolny

Wniosek-4-latki

Wniosek-5-latki

Wniosek-zerówka 6-latki

WNIOSEK-kl1

KARTA KONTYNUACJI

 

 

Skip to content