3 września 2018 roku w naszej szkole był dniem szczególnym i uroczystym. Zgodnie z tradycją po Mszy Świętej społeczność szkolna wraz z gronem pedagogicznym i rodzicami udała się do szkoły.

Następnie Pani dyrektor szkoły Iwona Lenar wygłosiła okolicznościowe przemówienie, powitała wszystkich uczniów – w szczególności uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły oraz licznie przybyłych rodziców, nauczycieli i pracowników. Pani dyrektor przekazała informacje na temat organizacji pracy placówki w roku szkolnym 2018/2019 oraz odczytała list od Minister Edukacji Narodowej skierowany do rodziców. Życzyła wszystkim wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń, zaś uczniom radości ze spotkań z kolegami oraz osiągania sukcesów w nauce.

Po uroczystości ogólnej nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami w klasach, podczas których uczniowie zostali poinformowaniu o zasadach i terminie odbioru nowych podręczników,  planie lekcji, nowych przedmiotach i nauczycielach.

Skip to content