W dniu 7 czerwca cała społeczność szkolna obchodziła kolejne Święto Szkoły.  Na wstępie Pani Dyrektor Iwona  Lenar  przywitała wszystkich zebranych na uroczystości.                                          

  Następnie uczniowie klas I – III zaprezentowali część artystyczną. Nie zabrakło wierszy o naszym patronie Ignacym Łukasiewiczu, a także piosenek o szkole i przyjaźni. Dzieci z klasy drugiej popisały się  występami gimnastyki akrobacyjnej oraz tańcem  „Krecik”.  Pierwszaki przedstawiły inscenizację  o bajkach i zbliżających się wakacjach.

  Na zakończenie obejrzeliśmy film o patronie szkoły pt.”Łukasiewicz – nafciarz, romantyk”. Film ten powstał w oparciu o rozmowę, jaką przeprowadził z Ignacym Łukasiewiczem Feliks Jan Szczęsny-Morawski.  Zapisana została ona w książce pt.”Światek Boży i życie na nim”. Historia ta  obejmuje lata 1848-1870, od momentu rozpoczęcia przez Łukasiewicza we Lwowie pracy farmaceuty, do uruchomienia rafinerii w Chorkówce. Produkcja ukazała Ignacego Łukasiewicza jako bohatera ponadczasowego, powstańca, ale przede wszystkim twórcę przemysłu naftowego na terenach ubogiej Galicji.  Poznaliśmy również życie prywatne patrona naszej szkoły. Mogliśmy zobaczyć również, jakim człowiekiem był Łukasiewicz dla swoich pracowników, jak się o nich troszczył i wspomagał ich rodziny.

Cieszymy się, że  nasza szkoła ma takiego patrona.

                                                                                                            I. Tomaszewska, J. Cwynar, T. Kulikowska

Skip to content