Szkoła do hymnu – pod takim hasłem  odbyła się tegoroczna  akcja, do której włączyli się  nauczyciele, uczniowie i pracownicy obsługi naszej  szkoły w dniu  8 listopada  2019 roku o symbolicznej godzinie 11:11. Wspólnie zaśpiewali cztery zwrotki polskiego hymnu  narodowego Mazurka Dąbrowskiego. Przedsięwzięcie to jest  kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy Rekord dla Niepodległej. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w akcji,  solidaryzując się tym samym z innymi szkołami w Polsce. Uroczyście  razem odśpiewali Hymn dla Niepodległej,  dając wyraz  nieustającej pamięci o   tych,  którzy przyczynili się do odzyskania niepodległej Polski w 1918 r.

 

Skip to content