Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim w związku z powstaniem Regionalnej Izby Pamięci zwracają się z uprzejmą prośbą do uczniów i mieszkańców  o udostępnienie eksponatów na wystawę czasową, której tematem będzie dzieciństwo i edukacja.

Dawne zabawki, przybory szkolne i inne przedmioty związane z tematyką wystawy prosimy składać w sekretariacie szkoły lub  u nauczycieli do 15.02.2020r.  Po zakończeniu wystawy czasowej eksponaty zostaną zwrócone właścicielom.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                   Organizatorzy

Skip to content