W piątek 2 grudnia uczniowie klas IV- VIII wzięli udział w warsztatach profilaktycznych poświęconych emocjom i uzależnieniom.

W związku z tym, iż dzieci  często doświadczają różnorodnych emocji, z którymi nie zawsze potrafią sobie radzić, celem zajęć było  odkrywanie  emocji pozytywnych i negatywnych, nazwanie ich oraz nabycie umiejętności  rozpoznawania emocji u innych ludzi. Uczniowie uczyli się, jak  radzić sobie z własnymi emocjami  bez krzywdzenia innych osób.

Na zajęciach młodzież zapoznała  się również  z problemem różnego rodzaju uzależnień,  uczniowie poznali przyczyny ich powstawania oraz sposoby na to, aby  przed nimi się uchronić.

Prowadzący zajęcia zwrócił szczególną uwagę na uzależnienia od współczesnych mediów, telefonów i komputerów, które w obecnym czasie stanowią największe zagrożenie dla młodych ludzi, zabierają czas,  nie pozwalają na naukę i kontakty rówieśnicze.

Podczas warsztatów uczniowie nabyli wiedzę na temat  negatywnych  skutków oddziaływania substancji psychoaktywnych  na organizm człowieka i jego psychikę.  Uczyli się również  zachowań asertywnych, które są pomocne, gdy spotkają się z presją otoczenia, rówieśników.

Skip to content