W dniu 31 marca b.r. odbyło się wreczenie nagród uczestnikom eliminacji i zwycięzcom gminnych „Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego”. Z ramienia Wójta Gminy Pawłosiów nagrody wręczył Pan Marian Kulikowski oraz Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pawłosiowie dh Kazimierz Mirek.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

Skip to content