Wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości:

1.duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł, 2.duplikat świadectwa – 26,00 zł.

Podstawa prawna: 1. 1.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 170) 2. 2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami )

Skip to content