Zarządzenie nr 272/2019/2020
z dnia 24.03.2020r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza

w Cieszacinie Wielkim

Zasady organizacji nauczania na odległość w Szkole Podstawowej w Cieszacinie Wielkim
zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r.

Informacja dla Rodziców i Uczniów:

1. Podstawowym źródłem informacji jest strona internetowa szkoły, konta pocztowe każdej klasy przekazane przez wychowawców oraz te zarejestrowane na szkołę. Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele zobowiązani są do codziennego monitorowania informacji na poszczególnych kontach pocztowych.
2. Drugim źródłem informacji obowiązującym w szkole jest aplikacja Messenger, w której nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą się ze sobą komunikować.
3. Nauczyciele mogą dodatkowo wybrać inne kanały przekazu informacji. O swoim wyborze bezpośrednio poinformują uczniów i rodziców.
4. W klasach 1-3 nauczyciele będą przekazywali rodzicom zagadnienia i wskazówki do pracy z dziećmi na każdy dzień w godzinach wskazanych w planie lekcji.
5. Uczniów w klasach 4-8 obowiązuje tygodniowy plan nauczania, wg którego nauczyciele będą się kontaktować z uczniami i przekazywać informacje związane z realizacją tematu zajęć.
Uczniowie dostosowują czas i tempo pracy do swoich możliwości z uwzględnieniem przerw na odpoczynek.
6. Wszyscy rodzice i uczniowie powinni konsultować się z nauczycielem przez obowiązujące w szkole źródła przekazywania informacji w godzinach od 8:00 do 14:00.
7. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy, umiejętności i wykonywania zadań każdy nauczyciel ustala indywidualnie i przekazuje informację uczniom.
8. Nauczyciele muszą wziąć pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów, zasady higieny pracy przy komputerze (uczeń nie może spędzać całego dnia wykonując zadania on-line, może pracować również z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, kartami pracy) oraz możliwości sprzętowe uczniów.
9. Pedagog szkolny będzie do dyspozycji rodziców oraz uczniów we wtorki i czwartki od godz. 8:00 do 13:00 pod adresem e-mail: askalska@spcieszacin.pl

10. Wszelkie zapytania od rodziców należy kierować na adres e-mail: zscieszacinw@interia.plorz zgłaszać telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 do 13:00.

11. Nauczyciele wspomagający, nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, wychowawcy świetlicy oraz prowadzący inne zajęcia płatne pozostają do dyspozycji Dyrektora jak również rodziców i uczniów, w godzinach realizacji swoich zajęć.

Dyrektor szkoły
Iwona Lenar

 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Bardzo proszę o odbieranie e-maili, SMS-ów i wiadomości Messenger od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów, które dotyczą zdalnego nauczania w czasie kwarantanny. Proszę również o wykorzystanie załączonych linków do portali edukacyjnych celem powtarzania i poszerzania wiedzy. Raz jeszcze przypominam o przestrzeganiu zasad kwarantanny.

Łączę pozdrowienia. Iwona Lenar

Drodzy Uczniowie klasy ósmej! W czasie wolnym od lekcji w szkole prosimy o pracę z arkuszami egzaminacyjnymi! https://www.cke.gov.pl/

 

A teraz coś dla młodszych uczniów !https://www.matzoo.pl

 

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli (zobacz)

 

Lekcje z internetu (zobacz)

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

Wniosek(PUNKT PRZEDSZKOLNY

Wniosek(ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY)

Wniosek(KLASA I)

Regulamin(PUNKT I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY)

Regulamin(KLASA I)

Apel do Rodziców!

Apel do Rodziców!             Prosimy, aby dzieci podczas okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych nie opuszczały miejsca zamieszkania. Nie zaleca się wyjazdów do galerii handlowych, do miast, wyjścia na spotkania z rówieśnikami! Należy unikać przebywania w dużych...

UWAGA!!!!

UWAGA!!!!  W związku z epidemią koronavirusa informujemy, iż w dniach 11-12 marca, (tj. czwartek i piątek) zajęcia dydaktyczno- wychowawcze nie odbędą się. Odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńcze. Jeżeli muszą Państwo posłać dzieci w tych dniach do szkoły, to...

Wizyta duszpasterska Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka

,,Bądź pozdrowiony Gościu nasz” Wizyta duszpasterska Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka     Dnia 3 marca 2020 r. w naszej szkole miało miejsce niecodzienne spotkanie.  W ramach wizytacji duszpasterskiej   społeczność szkolną odwiedził Ksiądz Biskup...

Gminne uroczystości na cześć Ojca Świętego

W bieżącym roku obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin Papieża Polaka, który zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Świętego Jana Pawła II. Gminne uroczystości na cześć Ojca Świętego odbędą się 18.05.2020 r.  ...

Konkursie z języka angielskiego „Mistrz Słówek Junior”

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, po feriach zimowych uczniowie klasy 2 oraz klasy 3 wzięli udział w konkursie z języka angielskiego „Mistrz Słówek Junior”. Celem konkursu było poszerzenie i utrwalenie poznanego słownictwa, motywowanie uczniów do samodzielnej nauki...

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej- zawody gminne

   W dniu 11 lutego  2020r. w Szkole Podstawowej w Wierzbnej odbył się gminny turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców w kategorii klas VII-VIII. W turnieju wzięło udział 5 zespołów: dwa dziewczęce i trzy chłopięce. Na początku rozegrano kategorię chłopców,...

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim do udziału w turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Pawłosiów.Turniej zostanie zorganizowany 15 lutego 2020 roku w hali sportowej Zespołu Szkół w Pawłosiowie. Bliższych informacji można uzyskać w...

REKRUTACJA 2020/2021

Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim ogłasza rekrutację kandydatów do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka zobowiązani są złożyć  w terminie 03.02.2020r. –...

Szkoła Podstawowa

im. Ignacego Łukasiewicza

Cieszacin Wielki 201

37-500 Jarosław

tel: (16) 621 90 93
fax: (16) 621 90 93
e-mail: zscieszacin@interia.pl

Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim