Drodzy Uczniowie i Rodzice!!!

Gorąco zapraszamy na uroczyste  rozpoczęcie roku Szkolnego  2021/2022, które odbędzie się 1 września ( tj. środa)

– godz. 8.00- Msza Święta

– godz. 9.00- spotkanie w holu szkoły

– godz. 9.30- pierwsza lekcja wychowawcza w klasach.

KURSY AUTOBUSU -1 WRZEŚNIA

RANO:

MALENISKA+ SZCZYTNA-  7.00

CIESZACIN MAŁY  – 7.20

CIESZACIN WIELKI+ KONIEC WSI   –  7.40

ODWOZY:

MALENISKA+ SZCZYTNA-  10.30

CIESZACIN MAŁY  – 10.50

CIESZACIN WIELKI+ KONIEC WSI   –  11.10

 

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbyło się  w naszej szkole pod znakiem pożegnań.

Szkolne mury opuścili uczniowie klasy ósmej, którym życzymy dobrych dalszych wyborów życiowych.

Pożegnaliśmy także Panią mgr Martę Blok, która po 42 latach pracy w naszej szkole przeszła na emeryturę. Wychowała kilka pokoleń  i zapisała się  złotymi zgłoskami w historii  i pamięci wszystkich.

Na emeryturę odeszła  także Pani Halina Piśko, która przepracowała w cieszackiej szkole 32 lata, najpierw jako nauczyciel, a później wieloletni sekretarz szkoły.

Paniom emerytkom chcemy podziękować za wspólnie spędzony czas, za pracę i serce, Życzymy Wam  samych sukcesów, powodzenia, zdrowia, radości i odnalezienia pasji w tym, co przed Wami!

Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły życzymy bezpiecznego wypoczynku, wielu przygód i niezapomnianych przeżyć w te wakacje!

 

 

 

V miejsce w Turnieju “Śladem Bogdana Zająca”

 

W dniu 15 czerwca 2021 r. reprezentacja Naszej Szkoły wzięła udział w drugim etapie Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota „Śladem Bogdana Zająca”. Na Stadionie Miejskim w Jarosławiu spotkały się po cztery drużyny z eliminacji powiatowych i miejskich. Były to drużyny- oprócz Naszej-  z SP w Chotyńcu, SP nr 2 w Jarosławiu, SP nr 4 w Jarosławiu, SP nr 11 w Jarosławiu, SMS w Jarosławiu, SP w Korzenicy i SP w Makowisku.

Naszą szkołę reprezentowali: Bartłomiej Cząstka, Jakub Panek, Bartosz Zając, Mateusz Aleksander, Szymon Krokos, Wiktor Kurdziel, Hubert Ciechuń, Oliwier Łyżeń, Bartłomiej Pajda, Kacper Surmiak i Mateusz Wydra.

Mecze fazy grupowej rozegrano na dwóch boiskach. Naszymi przeciwnikami były drużyny z SP nr 11 w Jarosławiu, SMS-u Jarosław i SP w Korzenicy. Niestety poszczególne rozgrywki zakończyły się porażkami i odpowiednio wynikami 0:2, 0:4, 1:4.

Wychodząc z grupy chłopcy rozegrali mecz z drużyną z SP nr 2 w Jarosławiu ogrywając przeciwnika 3:0 i awansując do walki o piąte miejsce. Następnie na murawę boiska Nasi reprezentanci wyszli do starcia z drużyną z Makowiska. Po zawziętym meczu zwyciężyli 2:1, zajmując ostatecznie V miejsce w całym turnieju.

Piłkarskie zmagania drużyny obserwował Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń, który zagrzewał naszych do walki i wspierał dobrym słowem.

W finale spotkały się zespoły z Korzenicy i SMS-u Jarosław, który ostatecznie zwyciężył z wynikiem 2:1. Zatem Puchar Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota zdobyła reprezentacja SP SMS-u Jarosław.

W konkurencji indywidualnej- podbicia piłki głową- Hubert Ciechuń zajął II miejsce.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w sportowych zmaganiach!

 

 

 

 

Uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim  – Jakub Stępak uzyskał tytuł finalisty Etapu Wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu z Fizyki, do konkursu przygotowała go pani  mgr Justyna Dzień.

 

 

Regulamin Konkursu Laurka dla Strażaka

Zał. nr 1 Metryczka

Zał. nr

2 Karta zgłoszenia

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIESZACINIE WIELKIM

OGŁASZA REKRUTACJĘ DZIECI

do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego

na rok szkolny 2021/2022

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka

powinni   złożyć w terminie:

03 .02. 2021 r. – 19.03.2021 r.

prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez ucznia/przedszkolaka kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

Wniosek przyjęcia dziecka wraz z regulaminem rekrutacji można pobrać w sekretariacie

lub poniżej:

WNIOSKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia dyrektora

REGULAMIN-REKRUTACJI-DO-PUNKTU-I-ODDZIAŁU-PRZEDSZKOLNEGO

wniosek PUNKT-PRZEDSZKOLNY (2)

wniosek ODDZIAŁ-PRZEDSZKOLNY (1)

wniosek KLASA-I (1)

Deklaracja_o_kontynuacji_wychowania_przedszkolnego

Regulamin zdalnego nauczania na rok szkolny 2020/2021

w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim (pobierz)

Drodzy Uczniowie i Rodzice!!!

     W związku z ostatnimi wytycznymi Rządu, informuję, iż od poniedziałku, tj. 09.11.2020r. klasy I-VIII uczą się w trybie zdalnym według dotychczas  obowiązującego planu lekcji. Przedszkola pozostają w formule stacjonarnej i uczą się w szkole.

 

KURSY AUTOBUSU

PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK

KONIEC WSI 7:40 przywóz, 14:10 odwóz

CIESZACIN MAŁY 8:00 przywóz, 13:20 odwóz

MALENISKA 8:20 przywóz, 13:50 odwóz

PIĄTEK

KONIEC WSI 7:40 przywóz, 13:20 odwóz

CIESZACIN MAŁY 8:00 przywóz, 12:30 odwóz

MALENISKA 8:20 przywóz, 12:50 odwóz

 

 

UWAGA 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną od dnia 12 października (poniedziałek) wprowadzamy na terenie szkoły obowiązek zakrywania nosa i ust maską lub przyłbicą. Obowiązek ten dotyczy uczniów kl. I – VIII oraz nauczycieli w czasie lekcji i podczas przerw.

Zarządzenie obowiązuje do odwołania

 

 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 WYNOSI 40 ZŁOTYCH

 

Regulamin funkcjonowania  szkoły w czasie epidemii COVID – 19 opracowany przez zespół nauczycieli i  dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim

w oparciu o:

 

 • ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
 • ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);
 • wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek    od 1 września 2020 r.

 

 1. Przy wejściu głównym należy umieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk, instrukcję użycia środka dezynfekującego, numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz płyn do dezynfekcji.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku dzieci z alergią należy poinformować nauczyciela wychowawcę.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Wszystkich wchodzących do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, a dzieci wchodzące do budynku udają się do łazienki umyć ręce.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 6. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 7. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 8. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 9. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 10. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Osoby te mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
 11. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Dziecko może pozostawać w izolacji pod opieką wyznaczonej osoby, w tym higienistki szkolnej do momentu odebrania dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 1. Termometry bezdotykowe dezynfekuje się po użyciu w danej grupie uczniów dowożonych. W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 2. W sprawach administracyjnych (sekretariat, księgowość, intendent itp.) wskazany jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Druki związane z organizacją nowego roku szkolnego (np. karta zgłoszenia do świetlicy, karta zgłoszenia na żywienie w stołówce, itp.,) są dostępne w wersji elektronicznej na stronie szkoły lub w wersji papierowej przy wejściu do szkoły. Wszelkie wpłaty rodzice dokonują przelewem na podane konto. Informacje na temat opłaty za posiłki będą podawane rodzicom indywidualnie przez dziennik elektroniczny.

 1. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczniowie myją ręce także przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 3. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min unikając gromadzenia się większej liczby uczniów na korytarzach szkolnych w tym samym czasie.
 4. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. W czasie przerw ograniczamy gromadzenie się uczniów na korytarzach i w salach lekcyjnych poprzez rotacyjne korzystanie z boiska szkolnego oraz placu zabaw.
 6. W miarę możliwości zajęcia edukacyjne poszczególnych klas będą prowadzone w wyznaczonych salach. Mogą być również organizowane na świeżym powietrzu.
 7. Podczas realizacji zajęć sportowych w tym wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdych zajęciach lub dniu zajęć.
 9.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, przedmiotów.
  21. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego. 22.Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 23. Jeśli na terenie szkoły pracownicy i uczniowie używają masek lub rękawic jednorazowych należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.

24.Uczniowie uczą się w swoich klasach, unika się częstych zmiany pomieszczeń.
25. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powienien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub wyznaczonych salach, zgodnie z regulaminem korzystania z zajęć świetlicowych w czasie epidemii.
 2. Plac zabaw, sale gimnastyczne, używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają rygorom sanitarnym, zgodnym z wytycznymi GIS w zakresie użytkowania i dezynfekcji.
 3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej podlegają ograniczeniom w zakresie kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Dyrektor szkoły na czas epidemii ustala i upowszechnia:

– zasady korzystania ze stołówki szkolnej,

– regulamin korzystania z zajęć świetlicowych,

– zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole,

– zasady korzystania z biblioteki szkolnej,

– zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej,

– regulamin i zasady pełnienia dyżurów,

 • zasady korzystania z obiektów sportowych.
 1. Rekomenduje się monitoring codziennych praco porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych i powierzchni płaskich.
 2. Zasady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.
 3. O zakażeniu ucznia powiadamiają dyrekcję szkoły rodzice ucznia lub sanepid, który przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły i ustala listę kontaktu osoby zakażonej.
  33. W sytuacji gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19 kwarantannie bedą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dalej zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zarażenie.
  34. Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej hybrydowej, będzie przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych. 35.W przypadku gdy przyczyną zawieszenia zajęć będzie sytuacja epidemiologiczna w powiecie, decyzję o nauczaniu na odległość może podjąć nie dyrektor lecz zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego szczebla. Zespół ten stale monitoruje sytuację epidemiologiczną na danym terenie, koordynuje działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne, w szczególności w powiatach uznanych za obszary żółte i czerwone.

 

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie epidemii COVID – 19

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 2. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 4. Dziecko uczęszczające do świetlicy jest odbierane przez wychowawcę od rodzica/ opiekuna prawnego z wyznaczonej przez dyrektora strefy lub nauczyciela po skończonych lekcjach.
 5. Wychowawca świetlicy odprowadza dziecko po zajęciach do wyznaczonej przez dyrektora szkoły strefy w której czeka na nie rodzic/opiekun prawny.
 6. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 7. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali w miarę możliwości pod opieką tych samych wychowawców.
 8. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 9. Wychowankowie pracują w wyznaczonych strefach oraz w miarę możliwości przy stolikach w stałych miejscach.
 10. Pomoce dydaktyczne używane przez dziecko w świetlicy szkolnej są odkładane do jego indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka.
 11. W przypadku gdy podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych, nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami. Rodzice dziecka są zaś zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.
 12. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 13. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach.
 14. Podczas korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks, w przypadku szafek uczniowie korzystają tak jak do tej pory z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 15. Grupy dzieci nie mogą się ze sobą stykać (również przy wychodzeniu na szkolny plac zabaw lub boisko szkolne).
 16. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.
 17. W salach świetlicowych mogą pozostać jedynie takie zabawki, wyposażenie i sprzęt, który można zdezynfekować. Sprzęt, który pozostaje wymaga dezynfekcji minimum po każdym ukończeniu zajęć.
 18. Nauczyciele – opiekunowie używają rękawiczek przy zabiegach przy dziecku (np. w razie konieczności udzielenia pomocy lub przebrania).
 19. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID-19 (np. gorączka, kaszel, duszności) dziecko jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu i natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.
 20. Zalecaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi jest kontakt elektroniczny tzn. mailowy, telefoniczny, komunikatory internetowe.

 

Regulamin stołówki szkolnej w czasie epidemii COVID – 19

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy, wynosząca min. 1,5 m a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków następuje czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub umyte w gorącej wodzie z detergentem należy wyparzyć.
 5. Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali  jadalnej a posiłki są wydawane bezpośrednio przez obsługę.
 6. Sztućce wielokrotnego użytku wydawane są wraz z posiłkiem przez obsługę. Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce w miejscu wyznaczonym do tego celu.

KARTA-ZGLOSZENIA-WYCHOWANKA-DO-SWIETLICY-SZKOLNEJ

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID

 

Informuję, iż w dniu 1 września o godz. 9:00 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 zgodnie   z obowiązującym reżimem sanitarnym, w związku z czym prosimy zarówno Uczniów jak i Rodziców o założenie maseczek, zdezynfekowanie rąk i zachowanie dystansu społecznego.

Przed wejściem do budynku każdy z będzie poddany badaniu temperatury termometrem bezdotykowym!

Zapraszamy:

 

        Przedszkole 3-4 –latki wraz z Rodzicami do większej  sali w lewym skrzydle szkoły;

            Przedszkole 5- latki  wraz z Rodzicami  do mniejszej sali w lewym skrzydle szkoły;

Zerówkę wraz z Rodzicami do sali nr 10 na parterze szkoły;

Kl. I do sali nr 6, wych. mgr Iwona Tomaszewska;

Kl. II do sali nr 5, wych. mgr Teresa Kulikowska;

Kl. III do sali nr 8, wych. mgr Elżbieta Mirek – Banaś;

Kl. IV do sali nr 2, wych. mgr Agnieszka Cużytek;

Kl. V do sali nr 7, wych. mgr Maciej Mikołajek;

Kl. VI do sali nr 110, wych. mgr Ewelina Trybucka;

Kl. VII a do sali nr 102, wych. mgr Małgorzata Zasada;

Kl. VII b do sali nr 108, wych. mgr Marta Fołta;

Kl. VIII do Sali nr 107, wych. mgr Magda Piliszko;

 

Kursy autobusu w dniu 1 września:

Rano:

Cieszacin Mały: 8:10

Maleniska+ Szczytna: 8:30

Cieszacin Wielki (koniec wsi): 8:50

Po rozpoczęciu roku szkolnego:

Cieszacin Mały: 10:30

Maleniska + Szczytna: 10:20

Cieszacin Wielki (koniec wsi): 10:40

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  W OKRESIE PANDEMII COVID-19  NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI  IM. I. ŁUKASIEWICZA W CIESZACINIE WIELKIM

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.

 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu szkoły i przedszkola oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski – załącznik nr 4, 5, 6, 7.

Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły : www.spcieszacin.pl

Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet higienistki szkolnej dla klas IV-VII, salka korekcyjna przy sali gimnastycznej dla klas I-III i VIII, przedszkola) wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maski , rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V.

Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.

Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

Dyrektor wyznacza pracownika szkoły/przedszkola , który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika  dwa razy dziennie wpisując pomiar do tabeli –  załącznik nr 3.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

Obowiązki nauczycieli:

Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.

Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.

Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyszkolny tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.

Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.

Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim Szkół dostępnymi na stronie szkoły : www.spcieszacin.pl

Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w przedszkolu i szkole  minimum 4 dni robocze przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej do godziny 12:00 (telefonicznie 16 621 90 93  lub mailowo na adres:zscieszacin@interia.pl)

Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony szkoły :www.spcieszacin.pl) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres : zscieszacin@interia.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki pozostawiając dokumenty  w skrzynce umieszczonej przy wejściu do szkoły.

Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do przedszkola/ szkoły  zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

W czasie pobytu w przedszkolu/szkole  nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren przedszkola/szkoły. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora i wychowawców.

V. PRACA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego godziny pracy przedszkola i szkoły : 8:00-12:00 .

Wejścia do placówki, odbiór dziecka rodzic/ opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych.

W czasie obowiązywania procedur wprowadza się  zakaz korzystania z piaskownicy  mieszczącej się na placu zabaw.

Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale,  w których  odbywają się zajęcia.

Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12.

Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki zostaje odprowadzony do IZOLATKI – wyznaczonego pomieszczenia (gabinet higienistki  – klasy IV-VII szkoła podstawowa, sala korekcyjna – przedszkole, klasy I- III i VIII).

Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

 • zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium

Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.

Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Załącznik-nr-1-OŚWIADCZENIE-RODZICA

Załącznik-nr-2-DEKLARACJA-RODZICA

 

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

 

Szanowni Państwo!

 • Od 6 maja br. otwieramy punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w naszej szkole, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Ze względu na sytuację epidemiczną możemy ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
 • Na dzień 4 maja, z informacji zwrotnych od Państwa wiemy, że nie ma Rodziców chętnych do posyłania dzieci do przedszkoli, gdyby jednak zaistniała konieczność i musieli Państwo skorzystać z opieki przedszkolnej, należy pobrać odpowiednie dokumenty, wypełnić je i dostarczyć drogą elektroniczną, na adres: zscieszacin@interia.pl, bądź w wersji papierowej pozostawić w skrzynce przed wejściem do szkoły.

Załączniki do pobrania:

oświadczenie o opiece w drodze do przedszkola

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o stanie zdrowia

oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

Zarządzenie nr 272/2019/2020
z dnia 24.03.2020r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza

w Cieszacinie Wielkim

Zasady organizacji nauczania na odległość w Szkole Podstawowej w Cieszacinie Wielkim
zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r.

Informacja dla Rodziców i Uczniów:

1. Podstawowym źródłem informacji jest strona internetowa szkoły, konta pocztowe każdej klasy przekazane przez wychowawców oraz te zarejestrowane na szkołę. Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele zobowiązani są do codziennego monitorowania informacji na poszczególnych kontach pocztowych.
2. Drugim źródłem informacji obowiązującym w szkole jest aplikacja Messenger, w której nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą się ze sobą komunikować.
3. Nauczyciele mogą dodatkowo wybrać inne kanały przekazu informacji. O swoim wyborze bezpośrednio poinformują uczniów i rodziców.
4. W klasach 1-3 nauczyciele będą przekazywali rodzicom zagadnienia i wskazówki do pracy z dziećmi na każdy dzień w godzinach wskazanych w planie lekcji.
5. Uczniów w klasach 4-8 obowiązuje tygodniowy plan nauczania, wg którego nauczyciele będą się kontaktować z uczniami i przekazywać informacje związane z realizacją tematu zajęć.
Uczniowie dostosowują czas i tempo pracy do swoich możliwości z uwzględnieniem przerw na odpoczynek.
6. Wszyscy rodzice i uczniowie powinni konsultować się z nauczycielem przez obowiązujące w szkole źródła przekazywania informacji w godzinach od 8:00 do 14:00.
7. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy, umiejętności i wykonywania zadań każdy nauczyciel ustala indywidualnie i przekazuje informację uczniom.
8. Nauczyciele muszą wziąć pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów, zasady higieny pracy przy komputerze (uczeń nie może spędzać całego dnia wykonując zadania on-line, może pracować również z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, kartami pracy) oraz możliwości sprzętowe uczniów.
9. Pedagog szkolny będzie do dyspozycji rodziców oraz uczniów we wtorki i czwartki od godz. 8:00 do 13:00 pod adresem e-mail: askalska@spcieszacin.pl

10. Wszelkie zapytania od rodziców należy kierować na adres e-mail: zscieszacinw@interia.plorz zgłaszać telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 do 13:00.

11. Nauczyciele wspomagający, nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, wychowawcy świetlicy oraz prowadzący inne zajęcia płatne pozostają do dyspozycji Dyrektora jak również rodziców i uczniów, w godzinach realizacji swoich zajęć.

Dyrektor szkoły
Iwona Lenar

 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Bardzo proszę o odbieranie e-maili, SMS-ów i wiadomości Messenger od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów, które dotyczą zdalnego nauczania w czasie kwarantanny. Proszę również o wykorzystanie załączonych linków do portali edukacyjnych celem powtarzania i poszerzania wiedzy. Raz jeszcze przypominam o przestrzeganiu zasad kwarantanny.

Łączę pozdrowienia. Iwona Lenar

Drodzy Uczniowie klasy ósmej! W czasie wolnym od lekcji w szkole prosimy o pracę z arkuszami egzaminacyjnymi! https://www.cke.gov.pl/

 

A teraz coś dla młodszych uczniów !https://www.matzoo.pl

 

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli (zobacz)

 

Lekcje z internetu (zobacz)

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

Wniosek(PUNKT PRZEDSZKOLNY

Wniosek(ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY)

Wniosek(KLASA I)

Regulamin(PUNKT I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY)

Regulamin(KLASA I)

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2021 w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, od której rozpoczęła się reforma szkolnictwa w naszym kraju. Z tej okazji młodzież zaprezentowała krótki skecz pt. „Dni otwarte w niebie”. Uczniowie...

Wyjazd do  zoo

We wrześniu uczniowie klasy trzeciej wraz ze swoimi opiekunami i rodzicami byli na upragnionej wycieczce w ogrodzie zoologicznym w Zamościu. Dzieci  zapoznały się  z hodowanymi  tam zwierzętami : ssakami, ptakami, gadami, płazami, rybami i stawonogami. Z dużym...

Wycieczka do kina Pierwszaków

Dnia 30.09.2021r odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym wycieczka do kina „Na biegunach” w Jarosławiu. Dzieci z klasy pierwszej z wielkim zachwytem oglądały film „Psi patrol”. Pogoda i humory dopisały, dzieci były szczęśliwe.

„ZOOM NATURA”

W dniu 20 września 2021 r. uczniowie klas IV, V i Vi wraz z wychowawcami wzięli udział w jednodniowym wyjeździe edukacyjnym do Parku ZOOM NATURA w Janowie Lubelskim. Pierwszym punktem wycieczki były „Warsztaty – spotkanie z żywymi zwierzętami”, podczas których...

Ankieta- „Program dla szkół”

Drodzy Uczniowie i Rodzice, Zachęcamy Was do wypełnienia ankiety dotyczącej  preferencji dzieci i rodziców  odnośnie Programu dla szkół. Jest ona dostępna pod poniższym linkiem. ...

Terminy spotkań Rodziców z wychowawcami klas

Klasa I- poniedziałek- 20.09.2021r.-  godz. 16.00- sala nr 8 Klasa II- czwartek- 23.09.2021r.-  godz. 16.00- sala nr 6 Klasa III- wtorek- 21.09.2021r.- godz. 16.30- sala nr 5 Klasa IV- czwartek- 23.09.2021r.- 15.30- sala nr 2 Klasa V- czwartek- 23.09.2021r.- 16.15-...

Kursy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

             RANO                     PO LEKCJACH KURS    MALENISKA  -  7.00 KURS   CIESZACIN MAŁY  - 7.20 KURS   KONIEC WSI            - 7.40 PONIEDZIAŁEK   I KURS MALENISKA /SZCZYTNA – 11:40 CIESZACIN  MAŁY+ KONIEC WSI–12:00 II KURS  MALENISKA/SZCZYTNA 13:20...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W dniu 1 września 2021r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. O godzinie 8:00 uczniowie wraz z nauczycielami, pod przewodnictwem Pani Dyrektor Iwony Lenar zebrali się przed budynkiem szkoły, aby za Sztandarem przejść do kościoła. Tam...

Szkoła Podstawowa

im. Ignacego Łukasiewicza

Cieszacin Wielki 201

37-500 Jarosław

tel: (16) 621 90 93
fax: (16) 621 90 93
e-mail: sekretariat@spcieszacin.pl

Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim

Skip to content