PRZEWODNICZĄCA :  Magdalena Czereba

 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Alicja Szczepanik

SEKRETARZ: Katarzyna Surmiak

CZŁONEK ZARZĄDUJanina Gujda