PRZEWODNICZĄCA :  Magdalena Czereba

 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Alicja Szczepanik

SEKRETARZ: Sylwia Kasperska

CZŁONEK ZARZĄDUJanina Gujda