Godziny pracy Biblioteki Szkolnej 2017/2018

Poniedziałek – 8.45-11.40

Wtorek – 9.40-10.50, 11.35–12.30

Środa – 10.35-11.35

Czwartek – 9.40-10.35

Piątek – 09.50 -10.50

 

Wychowanie przez czytanie (Wychowanie przez czytanie )

PRZYGOTOWANIA DO „TYGODNIA BIBLIOTEK”

 

Uczniowie muszą pragnąć stać się czytelnikami, nie dlatego, że ktoś inny tego chce,
ale dlatego, że pozwolono im dostrzec korzyści płynące z czytania.
Muszą pojąć jaką wartość ma czytanie.
To się nie dzieje bez wysiłku.
Uczniów trzeba poprowadzić.

(Kelly Gallagher)

 

W związku ze zbliżającym się Tygodniem Bibliotek i w naszej bibliotece zostały zaplanowane działania promujące czytelnictwo:

 

Klasy Planowane działania Termin;
3-4 latki Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Jarosławiu
„0” Zajęcia czytelnicze 8-15.05.2018r

 

1

 

 

Konkurs plastyczny „Ilustracja do mojej ulubionej książki” 8-11.05.2018r
 

2 i 3

 

Uczniowie wypożyczają 5 książek. Po przeczytaniu oddają głosy na najciekawszą z nich. 8-15.05.2018r

 

 

4a i 4b

 

Uczniowie wypożyczają  5 tekstów przygotowanych przez organizatorów konkursu. Po przeczytaniu piszą recenzję trzech wybranych utworów. 8-15.05.2018r
5 i 6

 

 

Uczniowie samodzielnie piszą bajkę, opowiadanie lub wiersz na wylosowany przez siebie temat.

(Tematy do wylosowanie w bibliotece szkolnej)

8-15 05.2018r

 

7 – 3 gim

 

Konkurs czytelniczy „Z jakiej książki pochodzi ten fragment?”. Codziennie w różnych miejscach w szkole pojawiać się będą fragmenty utworów literackich. Kto pierwszy odnajdzie i odgadnie wszystkie – wygrywa. 8-15.05.2018r

 

 

Wszyscy uczniowie

 

Konkurs na plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo.

Prace indywidualne, format A3, technika dowolna.

08.-15.05.2018r

 

Wszyscy uczniowie, którzy włączą się w działania związane z Tygodniem Bibliotek wezmą udział w losowaniu nagród. Oficjalne zakończenie działań przypada 15.05.2018r., wtedy to Pani Dyrektor rozda nagrody w każdej kategorii konkursu. Będzie to dzień, w którym uczniowie oddziału „0”  zaprezentują swoje prace wykonywane podczas zajęć czytelniczych a uczniowie klas IV i V wystawią przedstawienie na motywach jednej z lektur.

Szczegółowe informacje zainteresowani uczniowie otrzymają u pani Magdy Piliszko i Elżbiety Mirek-Banaś.

 

Dnia 15.03. 2018 r. w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy I.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, pani bibliotekarz przeprowadziła z uczniami pogadankę na temat książek, przedstawiła uczniom rolę biblioteki szkolnej i wyjaśniła kilka pojęć z nią związanych. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę, a także w jaki sposób funkcjonuje biblioteka, jakiego regulaminu należy przestrzegać oraz w jaki sposób można wypożyczyć wybraną książkę

Młodzi czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki,

Nasi nowi czytelnicy otrzymali dyplomy pasowania na czytelnika i zakładki do książek.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

Elżbieta Mirek-Banaś