KARTA ZGŁOSZENIA WYCHOWANKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (zobacz)

KURSY AUTOBUSU (zobacz)

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO (zobacz)

Plan lekcji i nauczyciele (klasy nauczyciele)

STATUT SZKOŁY (zobacz)

ŚWIETLICA SZKOLNA (zobacz)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 
młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata” ( OWU_Oswiata-NNW )
Dyżury konsultacyjne nauczycieli (zobacz)