PRZEWODNICZĄCY -Kinga Winiarz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Maciej Pajda

SKARBNIK    -Maciej Słoma

SEKRETARZ  – Małgorzata Szarek

OPIEKUN SAMORZĄDU –mgr Małgorzata Siedlarz