PRZEWODNICZĄCY: Monika Wyczawska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Szymon Wydra

SKARBNIK: Grzegorz Górski

SEKRETARZ: Oskar Wilczek

OPIEKUN SAMORZĄDU: mgr Marcin Kowalczuk

 

OPIEKUNOWIE POCZTU SZTANDAROWEGO: mgr Katarzyna Gołaszewska

                                                                          mgr  Elżbieta Mirek-Banaś

  POCZET SZTANDAROWY :

  1. Wiktoria Kobietowska kl.7
  2. Julia Niedźwiedź kl.7
  3. Szymon Wydra kl.7
  4. Monika Wyczawska kl.8
  5. Julia Nowosiad kl.8
  6. Grzegorz Górski kl.8