GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

MGR ALEKSANDRA SKALSKA-BAJAN

ROK SZKOLNY 2017/2018

email: aleksandra.skalskabajan@gmail.com

poniedziałek 8:00 – 11:45

wtorek 8:00 – 13:15

czwartek 7:15 – 13:15