Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję Szlachetna Paczka, która ma na celu pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom. Rok temu pomogliśmy rodzinie pochodzącej z Jarosławia. W tym roku w szkole odbędzie się zbiórka pieniędzy, w dniach od 27.11.2018 r. do 07.12.18 r.                                                                                                                                                                                                                     Samorząd Uczniowski będzie zbierał pieniądze przeznaczone na w/w cel w każdy wtorek i czwartek. Zebrana kwota zostanie przesłana na konto Szlachetnej Paczki.

          Prosimy o wsparcie naszej akcji. Organizatorem akcji w szkole jest pedagog szkolny i Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem.

 

                        Dyrekcja z Radą Pedagogiczną,

Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim

 

Skip to content