,,Są wspomnienia, które nigdy nie znikną

Są rany, które się nigdy nie zabliźnią

Są ślady łez, które nigdy nie wyschną”

 

W dniu 28 września 2017 roku uczniowie klas gimnazjalnych naszej szkoły pod opieką Pani Dyrektor mgr Iwony Lenar, Pani Marty Fołty oraz Pani Jagody Kurdziel odwiedzili Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu.

Młodzież wzięła udział w lekcji muzealnej, przybliżającej los dzieci żydowskich w czasach nazizmu. Zajęcia ukazywały przeżycia dzieci, które stały się uczestnikami dramatycznych wydarzeń podczas  Holocaustu. Lekcja dotyczyła życia przed wojną, początków okupacji, pogromów, życia w getcie, deportacji i ucieczek z transportów oraz życia po aryjskiej stronie pod zmienioną tożsamością.

W trakcie zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą los Żydów podczas wojny.

Na zakończenie młodzież zwiedziła Muzeum, poznała historię obozu zagłady w Bełżcu, w którym od marca do grudnia 1942 roku wymordowano około 500 tysięcy osób, przede wszystkim Żydów.

Wszystkim w pamięci pozostał przejmujący pomnik ku czci pomordowanych i cytat z Księgi Hioba ,, Ziemio nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał”.

Niezliczona  ilość kamieni w tym tragicznym Miejscu Pamięci  symbolizuje ofiary obozu, świadczy również o  jego wyjątkowości.

Wyjazd zorganizowano w ramach projektu edukacyjnego ,,Człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi bratem”, realizowanego w bieżącym roku w naszej szkole.

Kolejnym etapem projektu będzie zwiedzanie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Marta Fołta

Skip to content