16 października 2018 roku w Naszej Szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej właśnie 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

Na uroczystość przybyło wielu  zaproszonych gości: Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, emerytowani nauczyciele,  przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie.

Apel rozpoczął  się od części artystycznej podczas której uczniowie mieli okazję podziękować nauczycielom i pracownikom szkoły za ciężką pracę i trud włożony w edukację oraz wychowanie.

Część tą przygotowała młodzież z klasy VII szkoły podstawowej a chórek szkolny uświetnił ją oprawą muzyczną. Były przemówienia, wzruszające wiersze, piosenki, humorystyczne scenki z życia szkoły i ucznia. Wszystko zostało zamknięte w konwencji lekcji. Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim, o czym świadczyły brawa i słowa uznania.

Na koniec części artystycznej wybrzmiało gromkie sto lat, kiedy to Samorząd Uczniowski złożył na ręce Pani Dyrektor słodki upominek dla wszystkich pracowników szkoły.

W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Iwona Lenar, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości. Słowa uznania w stosunku do dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej szkoły wygłosił Wójt Gminy Pawłosiów- Mariusz Reń i wręczył nagrodę Pani Dyrektor, życzenia oraz symboliczny bukiet kwiatów.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i spotkaniem towarzyskim zaproszonych gości, wszystkich pracowników szkoły i emerytów.

 

 

Skip to content