29 maja w naszej szkole miały miejsce Gminne Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

       Z tej okazji zaszczycili nas swoją obecnością: Wójt Gminy Pawłosiów pan Mariusz Reń, ks. dziekan Jan Jagustyn, ks. proboszcz parafii w Wierzbnej Wiesław Dziwik, proboszcz parafii w Cieszacinie Wielkim Jacek Czerkas, przewodniczący Rady Gminy Pawłosiów pan Marian Maciałek, wiceprzewodnicząca Rady Gminy pani Łucja Kasperska, wiceprzewodnicząca Rady Gminy pani Marta Szumińska, radni gminy –  pan Grzegorz Misiąg, pan Stanisław Nowosiad, pan Lesław Nowosiad, pan Stanisław Przewrocki, pan Jan Słoma. Obecni byli również pracownicy Urzędu Gminy Pawłosiów: Sekretarz Gminy pani Joanna Tomaszewska, Skarbnik Gminy pani Józefa Kalwara, kierownicy referatów – pani Bożena Sierpińska, pani Małgorzata Siry, pani Iwona Pajda, pani Marta Orzech, pan Eugeniusz Piasecki, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych pani Izabela Matwijów, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej pani Małgorzata Tuleja, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Zbigniew Brudek; Członek Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej pan Marek Szczepański; Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnej pani Ewa Hałajko oraz wicedyrektor Zespołu Szkół w Pawłosiowie pani Barbara Urbańska – Siuta; sołtysi wsi
z terenu Gminy Pawłosiów: pan Edward Ciechuń wraz z przedstawicielami rady sołeckiej panem Adamem Jeżowskim i panem Arkadiuszem Kosteckim, pan Grzegorz Jamroży, pan Zbigniew Warański; przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z komendantem panem Kazimierzem Mirkiem na czele; przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich: pani Ryszarda Kasperska, pani Bogusława Paszczyńska, pani Maria Kowalska; Prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego „Pawłosiowianie” pani Maria Maciałek; Rada Rodziców SP w Cieszacinie Wielkim: pani Magdalena Czereba, pani Alicja Szczepanik, pani Katarzyna Surmiak, pani Janina Gujda. W uroczystości wzięły tez udział poczty sztandarowe szkół oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pawłosiów. Wśród gości zabrakło śp. majora Zdzisława Niemczyckiego, którego pamięć uczczono minutą ciszy.

      Po uroczystej koncelebrowanej  mszy świętej, odbyła się akademia przygotowana przez dzieci i młodzież. Montaż słowno – muzyczny, przeplatany tańcami i scenkami teatralnymi, przypomniał zebranym o znaczeniu Konstytucji 3 Maja i okolicznościach jej powstania. Wiersze, tańce, piosenki i pieśni wykonywane przez szkolny chór i solistów, a także niesamowita dekoracja – białe i czerwone ptaki nad głowami zebranych, były doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.

Skip to content