Zapraszamy uczniów klas I – III do udziału w konkursie na najładniejszą zakładkę do książki.

 

REGULAMIN KONKURSU   NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ  DO KSIĄŻKI

 1. ORGANIZATOR
 • Biblioteka szkolna
 1. CELE KONKURSU
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 1. UCZESTNICY:
 • Uczniowie klas I – III
 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednostronnej zakładki do książki w dowolnej, płaskiej technice plastycznej (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Kształt pracy dowolny.
 • Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.
 1. CZAS TRWANIA KONKURSU – 02.12.2019 r – 17.12.2019 r
 2. Prace należy dostarczyć  do biblioteki.
 3. KRYTERIA OCENY PRAC:

Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę.

Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.

 

Skip to content