Zgodnie z tradycją naszej szkoły, po feriach zimowych uczniowie klasy 2 oraz klasy 3 wzięli udział w konkursie z języka angielskiego „Mistrz Słówek Junior”. Celem konkursu było poszerzenie i utrwalenie poznanego słownictwa, motywowanie uczniów do samodzielnej nauki oraz rozwijanie wśród nich zainteresowania językiem angielskim. Uczniowie klasy 2 rozwiązywali zadania tematyczne między innymi z zakresu nazw produktów spożywczych i potraw, części ciała, nazw zwierząt, członków rodziny, miejsc w mieście, liczebników 1-100. Klasa 3 prezentowała swoją wiedzę z zakresu nazw nazw produktów spożywczych i potraw, części ciała, dni tygodnia, członków rodziny, nazw zwierząt i ubrań oraz liczebników 1-100. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem zaangażowania i przygotowania do konkursu.

Tytuł „Mistrza Słówek” zdobyli: Martyna Aleksander z klasy 2, a w klasie 3 – Bartosz Zając. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, nagrody książkowe, a pozostałe dzieci dyplomy uczestnika.

Laureatom składamy gratulacje, a uczestnikom dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznym konkursie.

Skip to content