Z wielką radością informujemy, że  Pani Marta Ulma – Baran   nauczycielka wychowania przedszkolnego w grupie sześciolatków została laureatem Wojewódzkiego Konkursu „Nauczyciel wychowujący do wartości”.  W dniu  14 października 2021 roku w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego odebrała z rąk Pani Kurator Małgorzaty Rauch tytuł oraz specjalną nagrodę  Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Nagroda została przyznana za powszechnie uznany dorobek oraz osiągnięcie sukcesu w pracy wychowawczej i opiekuńczej. Pani Marta rozwija talenty dzieci i  ich zainteresowania pozwalając być im twórczym. Pozwala eksperymentować, doświadczać, rozbudza ich ciekawość i pewność siebie, biorąc aktywny udział w wielu uroczystościach szkolnych i gminnych  kształtując ich umiejętności społeczne postawę patriotyczną i obywatelską. Daje przedszkolakom szansę być samodzielnym i odpowiedzialnym za własne poczynania. Dokłada wszelkich starań by pobyt w punkcie przedszkolnym był dla dzieci  czasem  intensywnego rozwoju, kształtowania właściwej postawy i wychowania do wartości.

Podejmuje nowe wyzwania, szuka pomysłów i inspiracji do realizacji wielu tematów zajęć, działa na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, szuka nowatorskich rozwiązań doskonaląc swój warsztat pracy w wielu dziedzinach oraz w ramach dobrych praktyk dzieli się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.  Poprzez swoje działania i postawę godną podziwu i  naśladowania jest  wzorem nauczyciela wychowującego do  wartości.

GRATULUJEMY!!!!

Skip to content