7 czerwca 2022 uczniowie klas 1-3  oraz klasy 5 wzięli udział w konkursie „Mistrz Słówek Języka Angielskiego”. Jego celem konkursu było poszerzenie i utrwalenie poznawanego w ciągu całego roku szkolnego zasobu środków leksykalnych, motywowanie uczniów do samodzielnej nauki oraz rozwijanie wśród nich zainteresowania językiem angielskim. Klasa 1 chętnie prezentowała opanowane słownictwo z zakresu: nazw kolorów, zabawek oraz gier, nazw części ciała, zwierząt domowych opisywała drzewa genealogiczne swoich rodzin. Uczniowie klasy 2 rozwiązywali zadania tematyczne między innymi z zakresu nazw produktów spożywczych i potraw, nazw ubrań, dyscyplin sportowych, miejsc w mieście, liczebników. Klasa 3 prezentowała swoją wiedzę z zakresu nazw zwierząt egzotycznych, gospodarskich,  opisywała czynności dnia codziennego, wygląd zewnętrzny ludzi ,nazwy posiłków, dań oraz produktów spożywczych. Uczniowie klasy 5 sprawdzali swoją wiedzę między innymi z kategorii nazw zawodów, przyborów, przedmiotów i pomieszczeń szkolnych, pojęć geograficznych, obiektów w mieście, nazw środków transportu, zwrotów związanych
z podróżowaniem, technologią cyfrową. Wielu uczestników wykazało się wysokim poziomem przygotowania do konkursu.

Tytuł i dyplom tegorocznego „Mistrza Słówek” zdobyli: Maja Dudek z klasy 1, Bartłomiej Chrobak
z klasy 2, Filip Łatka w klasie 3
oraz Julia Stanowska w klasie 5.

Laureatom serdecznie gratuluję, wszystkim uczestnikom życzę jak najczęstszego używania języka angielskiego każdego dnia.

Magdalena Radzyniak

Skip to content