7 marca 2019r. odbył się konkurs „Mistrz Słówek Junior” z języka angielskiego, w którym udział wzięli uczniowie klasy 2 oraz klasy 3. Celem konkursu było poszerzenie i utrwalenie poznanego słownictwa, motywowanie uczniów do samodzielnej nauki oraz rozwijanie wśród nich zainteresowania językiem angielskim. Uczniowie klasy 2 rozwiązywali zadania tematyczne z zakresu nazw produktów spożywczych i potraw, miejsc w mieście, liczebników 1-100, scenek dialogowych w sklepie. Uczestnicy ci wykazali się wysokim poziomem zaangażowania i przygotowania do konkursu. Klasa 3 prezentowała swoją wiedzę z zakresu nazw państw, bohaterów baśni, mieszkańców zamku, wyglądu zewnętrznego ludzi oraz ich zainteresowań.

      Tytuł „Mistrza Słówek” zdobyli: Julia Stanowska z klasy 2, a w klasie 3 – Mateusz Aleksander. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, nagrody książkowe, a pozostałe dzieci dyplomy uczestnika i słodki upominek. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w tegorocznym konkursie, a laureatom składam gratulacje,

Magdalena Radzyniak

Skip to content