Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców Gminy Pawłosiów, do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową.

Komisja oceni prace w trzech kategoriach wiekowych; dzieci (6 -12 lat), młodzież (13 – 18 lat) oraz dorośli (19+). Termin zgłaszania prac wraz z kartą zgłoszeniową do 11 grudnia 2017 r. w siedzibie GOK Pawłosiów. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się w dniu 14 grudnia o godzinie 11.30 w świetlicy w Pawłosiowie.

 

 

Regulamin gminnego konkursu: „Najładniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie
PATRONAT:
Wójt Gminy Pawłosiów.

 

TERMINY KONKURSU:
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do GOK Pawłosiów do godz. 15.00 dnia 11 grudnia 2017 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14 grudnia 2017 roku o godz. 11.30 w świetlicy w Pawłosiowie.
CEL KONKURSU
Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz pobudzenie inwencji twórczej i rozwijanie wyobraźni plastycznej.
WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KRYTERIA OCENY:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz dorośli z terenu gminy Pawłosiów
2. Tematyka prac dotyczy świąt Bożego Narodzenia, technika ich wykonania jest dowolna.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z rozgraniczeniem na dwie kategorie:
I kategoria – najpiękniejsza ozdoba (np. bombka, mikołaj, choinka),
II kategoria – najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.
5. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora w dniu 12 grudnia 2017 r.
6. Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: zawartość treści bożonarodzeniowej, estetykę wykonania, wkład pracy autora, oryginalność pomysłu.
7. Komisja oceni prace w trzech grupach wiekowych
I. Dzieci (6-12 lat)
II. Młodzież (13-18 lat)
III. Dorośli (19+)
8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast nagrodzeni i wyróżnieni dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe.
Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na podsumowaniu konkursu /14 grudnia 2017 roku godz. 11.30 świetlica w Pawłosiowie./
9. Każda praca musi być zaopatrzona w metryczkę z danymi autora: Imię i Nazwisko autora, adres, (nazwa szkoły, klasa), wiek autora, tytuł pracy.
10. Wyniki konkursu dodatkowo zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej organizatora, niezwłocznie po ich ogłoszeniu.
11. Prace niepodpisane będą dyskwalifikowane.
12. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
INFORMACJE DODATKOWE
Po ogłoszeniu wyników wszystkie prace konkursowe należy odebrać.

 

                                                   Organizator

GOK Pawłosiów

Skip to content