„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”

Kornel Makuszyński

 

Nie jeden raz…

 

Od drugiego semestru tego roku szkolnego w oddziale zerówki odbywają się zajęcia promujące czytelnictwo wśród uczniów. Spotkania z panią z biblioteki odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę lekcyjną.

Głównym celem programu jest uświadomienie dzieciom znaczenia książek w życiu człowieka
i rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Dzieci podczas pierwszego spotkania uczyły się właściwego zachowania w bibliotece szkolnej. W czasie zajęć uczniowie wsłuchują się w czytany tekst dopasowany do potrzeb dzieci, który ma za zadanie zainteresować swoją treścią i natchnąć do zajęć twórczych. Tymi działaniami są  zabawy ruchowe, prace plastyczne, zagadki tematyczne.

Dzięki takim działaniom uczniowie budują i rozwijają zasób słownictwa literackiego, co w przyszłości owocuje łatwością i swobodą wypowiedzi zwłaszcza  podczas publicznych wypowiedzi.

Skip to content