29 grudnia 2021 r. odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego na szczeblu gminnym.

Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci i młodzież ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnej, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży, a prace oceniane były w trzech grupach wiekowych:

– przedszkola,

– kl. I-IV,

– kl. V-VIII.

Do powiatowego etapu zakwalifikowano po 5 prac z poszczególnych grup wiekowych.

Wśród docenionych prac są uczniowie również z Naszej Szkoły.

Między innymi:

PRZEDSZKOLAKI

1. Zuzanna Kubis

2. Lena Kucza

3. Kornelia Bańkowska

4. Alan Surmiak

5. Otylia Kowalczuk

SZKOŁA PODSTAWOWA- KLASY I-IV

1. Amelia Przybek

SZKOŁA PODSTAWOWA- KLASY I-IV

1. Julia Gujda

Wszystkim nagrodzonym i biorącym udział w konkursie serdecznie GRATULUJEMY!

Skip to content