W czwartek , 20 października 2022 r. odbyło się pasowanie na ucznia klasy I. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń, Pani Dyrektor Iwona Lenar,  Proboszcz Parafii Ks. Jacek Czerkas, Rodzice, Nauczyciele oraz Społeczność Uczniowska naszej szkoły. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, polonistyczne oraz taneczne.  Wykazali się również znajomością zasad ruchu drogowego, a także  potrzebą dbania o   środowisko naturalne.  Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się do dbania o dobre imię szkoły, do miłości dla  swojej Ojczyzny, bycia dobrymi  kolegami i szanowania nauczycieli i rodziców.

Po ślubowaniu Pani Dyrektor symbolicznym dotknięciem ołówka dokonała Pasowania na uczniów 14 pierwszoklasistów. Pan Wójt Mariusz Reń złożył dzieciom życzenia i wręczył im upominki, a  Pani Dyrektor obdarowała pierwszoklasistów pierwszym  dokumentem – legitymacją szkolną. Uczniowie otrzymali też kuferki dydaktyczne zakupione przez Rodziców oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców.

Po  części oficjalnej zostały wykonane zdjęcia wraz z zaproszonymi gośćmi, a następnie wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Teresa Kulikowska

Skip to content