W roku szkolnym 2017/2018 Nasza Szkoła po raz drugi wzięła udział w projekcie ,,Postaw na Słońce” organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Celem projektu było upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Projekt realizowany był w II etapach.

W pierwszym etapie konkursu ,,Energia Słońca dla domu”, powołana została grupa projektowa, w skład której weszli uczniowie klasy II gimnazjum: Marlena Zając, Kornelia Stępak, Małgorzata Szarek, Natalia Węgrzyniak, Patrycja Drabik, Wiktoria Urbanik, Andżelika Świerk, Piotr Mazur i Jakub Górski. Chcieli oni wspólnie pracować i pogłębiać wiadomości dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii.

Zespół konkursowy wybrał nazwę – „ENERGOBANDA” – oraz zaprojektował swoje logo.

Pierwszym zadaniem uczniów  było zdobycie jak najszerszej wiedzy o wytwarzaniu energii elektrycznej oraz o OZE a przede wszystkim o fotowoltaice. Następnie uczniowie nawiązali współpracę z właścicielami domów jednorodzinnych znajdujących się w Cieszacinie Wielkim, Cieszacinie Małym, Maleniskach i Siennowie. Wykorzystując swoją wiedzę w praktyce obliczyli zużycie energii elektrycznej przez budynki oraz zaprojektowali (oczywiście czysto teoretycznie) systemy mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W drugim etapie ,,Zarabiaj na Słońcu” uczniowie mieli za zadanie podzielić  się zdobytą wiedzą ze środowiskiem lokalnym. Grupa projektowa przeprowadziła  kampanię promującą wiedzę na temat korzyści wynikających z zastosowania energii odnawialnej zarówno w szkole, jak i w środowisku lokalnym.

Kolejnym  zadaniem było zorganizowanie apelu dla społeczności szkolnej, na którym grupa uczniów ENERGOBANDA przedstawiła wyniki swojej pracy.

Apel  odbył się 7 maja 2018 r. i zgromadził całą społeczność szkolną. Uczniowie przywitali wszystkich zebranych, przedstawili cele projektu oraz funkcje pełnione przez poszczególnych członków grupy. Następnie krótko przybliżyli i wprowadzili zebranych w temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii oraz fotowoltaiki. Zapoznali wszystkich z zadaniami którym musieli podołać w I etapie konkursu. Opierając się na stworzonej prezentacji przedstawili wyniki obliczeń i wysnute wnioski. Wszystkim zgromadzonym  podobały się filmiki wplatane w prezentowane wiadomości. ENERGOBANDA zaśpiwała w rytmie rapu   – ułożoną specjalnie na tą okazję piosenkę o fotowoltaice oraz o swojej grupie. Udało im się wprowadzić wszystkich w znakomity nastrój przed ostatnim punktem programu, czyli konkursem wiedzy o OZE. Nikt nie przypuszczał, że wszystkich zgromadzonych, tak zainteresuje temat. Chętnie zgłaszali się do odpowiedzi a w nagrodę otrzymywali słodki upominek.

Kluczowym zadaniem tego etapu konkursu było przygotowanie konferencji dla społeczności lokalnej. Grupa przygotowywała się do wygłoszenia prelekcji w oparciu o wiadomości zdobyte w pierwszym etapie konkursowym, a także o zdobyte doświadczenia wynikające
z pracy nad projektem.

Konferencję pt. ,,Słońce to OZE” zorganizowano 09 maja 2018 r. w Domu Bankietowym Magnolia, na którą przybyli nie tylko nauczyciele, dyrekcja,  mieszkańcy Cieszacina Wielkiego i okolicznych miejscowości, ale również zaproszeni goście – eksperci, przedstawiciele Urzędu Gminy, przedstawiciele prasy- Ekspresu Jarosławskiego, który był patronem medialnym konferencji.

Przed spotkaniem młodzież wręczała przybyłym uczestnikom, słoneczka z tematem konferencji, plany konferencji i broszury.

O godzinie 11 00  nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji przez panią dyrektor Iwonę Lenar. Następnie uczennice Małgorzata Szarek i Kornelia Stępak przedstawiły cel spotkania oraz  jej plan. Młodzież w oparciu o przygotowaną prezentację oraz filmiki tematyczne ze strony www.postawnaslonce.pl fachowo wypowiadała się na temat: Odnawialnych Źródeł Energii, mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli Jak pozyskać prąd  ze Słońca?, Programu Prosumen,t czyli Jak Słońce może pracować dla ciebie? W tej części uczniowie przedstawili projekty wykonane  przez Szkolny Zespół Konkursowy dla pozyskanych do projektu domów wraz z kalkulacją finansową.

Kolejna część to wystąpienia przybyłych ekspertów. Jako pierwszy zabrał głos pan Krzysztof Mirek przedstawiciel Referatu Geodezji Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pawłosiowie, który przedstawił sytuację OZE w gminie Pawłosiów.

Następnie fachowo na tematy związane z instalacją paneli fotowoltaicznych wypowiadał się – jako ekspert pan Jarosław Angerman  – właściciel firmy  SOLARHEAT Angerman z  Rzeszowa, zajmującej się produkcją kolektorów słonecznych, handlem i montażem  paneli fotowoltaicznych.

W panelu dyskusyjnym, gdzie można było skorzystać ze sposobności i zapytać ekspertów o szczegóły związane z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz pozyskaniem dofinansowania ze środków publicznych, wywiązała się merytoryczna i zagorzała dyskusja.

Wszyscy zebrani uczestniczyli także w pokazie, jak przełożyć energię słoneczną na elektryczną -a to wszystko dzięki temu, iż jeden z ekspertów przywiózł panel fotowoltaiczny z podłączoną żarówką. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na ,,widoczne gołym okiem” efekty wykorzystania Słońca, jako odnawialnego źródła energii.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej, świadczy o tym liczba przybyłych gości oraz mieszkańców gmin Pawłosiów i Zarzecze. Przedstawione treści zostały przyjęte z dużą uwagą, a poszczególne prelekcje nagrodzono gromkimi brawami.

Na zakończenie konferencji głos zabrał wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń.

Po  oficjalnej części odbyło się spotkanie integracyjne ze słodkim poczęstunkiem i luźnymi rozmowami na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Uczestnicy konferencji mogli również podziwiać przygotowaną przez uczniów –  wystawę na temat OZE, znajdującą się w holu Domu Bankietowego Magnolia.

Udział Naszej Szkoły w projekcie  przyczynił się do wzrostu świadomości ekologicznej całej społeczności lokalnej, co na pewno przełoży się na zwiększenie dbałości  o środowisko naturalne i poszukiwanie alternatywnych źródeł energii.

Dzięki patronowi medialnemu Ekspresowi Jarosławskiemu przekaz dotarł do szerszego grona odbiorców.

https://ekspresjaroslawski.pl/artykul/uczniowie-z-cieszacina/440728

 

 

Skip to content