W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza realizowany był projekt edukacyjny ,,Teatr i my”. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas IV-VI oraz  I-III Gimnazjum pod opieką Pani Marty Fołty, Pani Magdy Piliszko, Pani Angeliki Malmuk oraz Pani Dyrektor Iwony Lenar.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wielu wyjazdach na spektakle, w wykonaniu Teatru Artenes z Wrocławia, Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia oraz Teatru Współczesnego z Krakowa. Uczniowie klas młodszych obejrzeli sztuki pt.,, W krainie mitów”, „ Pan Twardowski”, „Tacy jak my”, natomiast uczniowie klas gimnazjalnych mieli przyjemność poznać widowiska pt.,,Dziady”, Pokolenie 1920”, „Mały Książę”, „Samotni w tłumie”.

W ramach projektu edukacyjnego uczniowie na lekcjach języka polskiego i historii zapoznali się z historią teatru, najważniejszymi etapami w jego rozwoju, z ewolucją tejże sztuki oraz poznali dzieła mistrzów dramatu- Szekspira, Moliera , Fredry, Słowackiego.

Kolejnym etapem projektu było przygotowanie i wystawienie własnego przedstawienia. Z tego zadania uczniowie wywiązali się bardzo dobrze. Uczniowie klasy II Gimnazjum podczas pożegnania klasy III przedstawili scenki kabaretowe, ukazujące ,,Szkołę na wesoło”, natomiast uczniowie klasy IV zaprezentowali młodszym koleżankom i kolegom spektakl pt. „O rybaku i złotej rybce”.

Angelika Malmuk

Magda Piliszko

Marta Fołta

Skip to content