Na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za takie przygotowanie najmłodszych obywateli do uczestniczenia w ruchu drogowym, aby wkraczając w bardziej samodzielne życie potrafili ochronić swoje zdrowie. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zaprosili Panie z wydziału prewencji Komendy  Powiatowej Policji w Jarosławiu Agnieszkę Łakota i Annę Wańko. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie  poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, przewidywanie sytuacji niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu.

Panie Policjantki przypomniały uczniom, o obowiązku noszenia elementów odblaskowych oraz jak należy zachować się w drodze do szkoły i ze szkoły, czyli jak przechodzić przez jezdnię. Dzieci usłyszały jak prawidłowo zachowywać się w sytuacjach, kiedy są świadkami utraty życia bądź zdrowia innych osób. Jak należy się zachować i kogo należy powiadomić. Uczniowie wykazali się wiedzą jaką nabyli podczas zajęć z nauczycielami i bezbłędnie odpowiadali na zadawane pytania przez zaproszone panie. Na koniec spotkania Panie Policjantki obdarowały młodych „specjalistów” odblaskami, które zostały zawieszone na plecakach szkolnych.

Skip to content