Końcem roku szkolnego 2018/2019, nasza szkoła realizuje kolejny etap Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mający na celu; „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. Dzięki wsparciu dyrekcji szkoły i współpracy z nauczycielami, uczniami i rodzicami nasza biblioteka z pozyskanych funduszy zakupiła wybrane pozycje książkowe. Obecnie nowości książkowe czekają na swoich czytelników.

Skip to content