W dniu 20 września 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim doradcy metodyczni zatrudnieni w PCEN/o. Przemyśl – Agata Brodowicz-Inglot (historia/wos) i Marta Ulma-Baran (wychowanie przedszkolne)  z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza zorganizowali dla uczniów z klas 6,7,8 szkół podstawowych z terenu powiatu przeworskiego i jarosławskiego konkurs pod nazwą:„Światło, które zmieniało świat”.

Ignacy Łukasiewicz  – wynalazca lampy naftowej, ojciec innowacji, patriota, przedsiębiorca, przyrodnik, społecznik, filantrop, a przede wszystkim dobry, uczciwy, szlachetny  człowiek o wielkim sercu wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka. Dziedzictwo i spuścizna tego wielkiego Polaka stała się inspiracją do zaplanowanych w ramach konkursu działań.

Szkoły biorące udział w konkursie.

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu
 3. Szkoła Podstawowa Nr 11 Z oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu
 4. Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Aleksandra Fredry w Nienowicach
 5. Zespół Szkół w Pawłosiowie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza z oddziałem przedszkolnym w Pawłosiowie
 6. Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Żurawiczkach
 7. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce
 8. Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
 9. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim

Celem Konkursu było:

 1. Popularyzowanie wiedzy o życiu i osiągnięciach Ignacego Łukasiewicza.
 2. Rozwijanie kompetencji kluczowych.
 3. Korelacja miedzy przedmiotowa i integracja uczniów w różnym przedziale wiekowym.

 

Konkurs miał formę pisemną – test zawierający zadania zamknięte i otwarte. Czas napisania testu konkursowego wynosił 45 minut. W skład Komisji Konkursowej weszli Nauczyciele ze szkół z których przyjechali uczestnicy.

Wszyscy uczniowie  wzięli udział w terenowej grze przygotowanej w pobliskim parku.

W naszej szkole odbył się również konkurs plastyczny skierowany do przedszkolaków i uczniów klas. I-III. Warunkiem uczestnictwa było wykonanie wspólnego plakatu (grupy przedszkolne) i indywidulanej pracy w dowolnej technice w formacie A4 lub A3 (dotyczy uczniów klas I-III). Uczestnicy konkursu plastycznego: 3 grupy – 46 przedszkolaków, 29 uczniów z klas I-III. Oceny prac dokonało 6 niezależnych ekspertów. Przyznano nagrody za I, II, III miejsce i 7 wyróżnień.

Lista uczniów nagrodzonych

Lp. Imię i nazwisko Klasa Miejsce
1. Zuzanna Łatka I I  MIEJSCE
2. Maja Pyc II II MIEJSCE
3. Michał Baran I III MIEJSCE
4. Aleksandra Trojnar III wyróżnienie
5. Melania Kasperska III wyróżnienie
6. Anna Kasperska III wyróżnienie
7. Jakub Zabłocki I wyróżnienie 
8. Bartłomiej Chrobak III wyróżnienie
9. Oskara Depciuch II wyróżnienie
10. Mikołaj Motyka I wyróżnienie

O godzinie 12:00 w  Centrum Kultury podsumowano konkurs plastyczny, ogłoszono wyniki konkursu wiedzy.  Wręczenia dyplomów i nagród dokonała Pani Dyrektor Szkoły im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim.

I miejsce – Dominik Świst  –  Szkoła  w Pawłosiowie

II miejsce – Emilia Kornafel –  Szkoła w Cieszacinie Wielkim

III  miejsce – Małgorzata Szymczycha – Szkoła w Jodłówce

Nagrodami za I, II, III miejsce w konkursie plastycznym i wiedzy były dyplomy, gry edukacyjne, materiały piśmiennicze. Przedszkolaki otrzymały, książki, pastele, latarki. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i latarki.  Nauczyciele otrzymali podziękowania i świece solne. Dzieci z zerówki i uczniowie z klasy pierwszej zatańczyli taniec –  „Ogień”.

Uczniowie  z naszej szkoły  wraz z opiekunami samorządu szkolnego  przygotowali  pyszne zapiekanki i słodki poczęstunek dla uczestników. Pan Wójt Gminy Pawłosiów  bezpłatnie udostępnił na czas konkursu budynek Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim.  Koło Gospodyń Wiejskich z Cieszacina Wielkiego bezpłatnie użyczyło naczyń.  Wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia oraz sponsorom za ufundowanie nagród bardzo dziękujemy.

Więcej zdjęć pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1v7S6m2TYeo87axEqrvp8zINOtsrh-bHM?usp=sharing

Marta Ulma – Baran

Skip to content